Projekt pt. ”Prowadzenie wsparcia dla osób z autyzmem – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę stanu psychicznego i fizycznego – od diagnozy do dorosłości” realizowany jest w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr ZSS-VII.7.7.2016 z dnia 30.12.2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby z autyzmem otrzymują pomoc począwszy od diagnozy dziecka, a skończywszy na warsztatach, pomocy psychologicznej i informacyjnej dla osób dorosłych. Każdy etap wsparcia pomoże nabyć i rozwinąć umiejętności u osób niepełnosprawnych, podniesie poziom funkcjonowania osób w spektrum autyzmu. Proponujemy łańcuch przeżycia ProFUTURO: WCZESNA DIAGNOZA – WCZESNA TERAPIA – PRACA W DIADZIE – PRACA W GRUPIE – ZAJĘCIA WARSZTATOWE – INTEGRACJA – SAMOREALIZACJA. Osoby ze spektrum autyzmu przechodzą zaplanowaną ścieżkę rozwoju przy wsparciu ProFUTURO: otrzymanie diagnozy, podjęcie terapii, uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i grupowych, uczestnictwo w grupach samopomocowych, warsztatach, pomoc rzecznika. Zadanie realizowane będzie w dwóch lokalach ProFUTURO w Poznaniu – ul. Szamarzewskiego 78/82, ul. Kościuszki 80 oraz w najbliższym otoczeniu, przestrzeni publicznej.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie „Prowadzenie wsparcia dla osób z autyzmem – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę stanu psychicznego i fizycznego – od diagnozy do dorosłości” – do pobrania: Zgłoszenie uczestnictwa_2017