Projekt pt. ”Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” realizowany jest w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.219r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr ZSS-VII.526.4.7.2018 z dnia 31.12.2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej.

W ramach zadania opieką Ośrodka objęte będą, z jednej strony, zarówno małe dzieci, starsze dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, z drugiej strony osoby niepełnosprawne z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenie – rodzice / opiekunowie, ewentualnie rodzeństwo. W łańcuchu przeżycia ProFUTURO: WCZESNA DIAGNOZA – WCZESNA TERAPIA – PRACA W DIADZIE – PRACA W GRUPIE – ZAJĘCIA WARSZTATOWE – INTEGRACJA – SAMOREALIZACJA realizowane będą konsultacje diagnostyczne (wczesne wykrywanie autyzmu), terapia indywidualna, terapia w grupie, intensywny trening umiejętności społecznych (również w formie półkolonii), warsztaty samopomocowe dla osób ze spektrum autyzmu i spotkania dla opiekunów osób ze spektrum autyzmu w ramach grupy samopomocowej, jak i w ramach wsparcia rzecznika. Zadanie realizowane będzie w dwóch lokalach ProFUTURO w Poznaniu – ul. Szamarzewskiego 78/82, ul. Kościuszki 80 oraz w najbliższym otoczeniu i przestrzeni publicznej. Główną ideą w terapii osób z autyzmem jest systematyczność i ciągłość.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

#poznanwspiera