Projekt pt. ”Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – od diagnozy do dorosłości” realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr ZSSVII.526.3.7.2017 z dnia 29.12.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej.

W ramach zadania planowane jest podejście holistyczne do osoby z autyzmem i jej rodziny. Ważne jest szybkie zdiagnozowanie i rozpoczęcie terapii, przygotowanie do włączenia do grupy, nauczenie samodzielności. Równocześnie konieczna jest praca z rodziną – przekazywanie informacji o zaburzeniu, dostępnych formach pomocy, praca nad autonomią rodziców i ich samorozwojem, a także pomoc rzecznicza. W zadaniu osoby z autyzmem i ich opiekunowie otrzymują pomoc począwszy od diagnozy dziecka, a skończywszy na warsztatach, pomocy informacyjnej dla osób dorosłych. Każdy etap wsparcia pomoże nabyć i rozwinąć umiejętności u osób niepełnosprawnych, podniesie poziom funkcjonowania osób w spektrum autyzmu. Proponujemy łańcuch przeżycia ProFUTURO: WCZESNA DIAGNOZA – WCZESNA TERAPIA – PRACA W DIADZIE – PRACA W GRUPIE – ZAJĘCIA WARSZTATOWE – INTEGRACJA – SAMOREALIZACJA. Osoby ze spektrum autyzmu przechodzą zaplanowaną ścieżkę rozwoju przy wsparciu ProFUTURO: otrzymanie diagnozy, podjęcie terapii, uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i grupowych, uczestnictwo w grupach samopomocowych, warsztatach, pomoc rzecznika. Opiekunowie osób ze spektrum autyzmu mają do dyspozycji rzecznika, grupę samopomocową, wiedzę i doświadczenie terapeutów. Zadanie realizowane będzie w dwóch lokalach ProFUTURO w Poznaniu – ul. Szamarzewskiego 78/82, ul. Kościuszki 80 oraz w najbliższym otoczeniu, przestrzeni publicznej.