Projekt pt. ”Prowadzenie Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin” realizowany jest w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr ZSS-III.526.161.2013 z dnia 31.12.2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej.

W ramach projektu planowane jest podejście holistyczne do osoby z autyzmem. Ważne jest szybkie zdiagnozowanie, podjęcie  terapii, przygotowanie do włączenia do grupy, zajęcia warsztatowe. Równolegle konieczna jest praca z rodziną zarówno na poziomie przekazania informacji o specyfice autyzmu i form pomocy jak i praca nad autonomią i samorozwojem. Z naszych doświadczeń wynika, że podejmując pracę z dzieckiem równocześnie musimy pracować z rodziną, aby przeciwdziałać wykluczeniu całej rodziny, które bez pomocy stają się dysfunkcyjne.

 

Celem projektu jest:

1. Dla osób ze spektrum autyzmu:

– objęcie wczesną diagnozą osób zagrożonych autyzmem,

– opracowanie diagnozy funkcjonalnej,

– wprowadzenie ścieżki terapeutycznej,

– wczesna integracja grupowa,

– powstanie grup i prowadzenie grup warsztatowych,

– prowadzenie grup samopomocowych.

 2. Dla opiekunów osób ze spektrum autyzmu:

– pomoc w pracy z dzieckiem z autyzmem,

– prowadzenie warsztatów dla opiekunów,

– wsparcie psychologiczne dla opiekunów,

– grupy samopomocy na bazie działań arteterapeutycznych.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie „Prowadzenie Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin” – do pobrania: Zgłoszenie uczestnictwa_2014-15

Dodaj komentarz