Projekt „Od wykluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w partnerstwie z sześcioma organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA.

Liderem projektu jest Fundacja Synapsis w Warszawie. Stowarzyszenie ProFUTURO jest jednym z Partnerów w projekcie, obok Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, Fundacji WSPÓLNOTA NADZIEI, Rzeszowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom PRAXIS, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym DALEJ RAZEM oraz Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

Celem projektu jest:

  • wzrost wiedzy i kompetencji rodziców w zakresie działań na rzecz interesów osób z autyzmem,
  • wzrost wiedzy i świadomości wśród przedstawicieli instytucji i placówek z systemu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, organizacji pozarządowych, Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i przedstawicieli władz publicznych w zakresie skali potrzeb osób z autyzmem  i możliwości zaspokajania tych potrzeb,
  • poprawa skuteczności działań rzeczniczych dotyczących osób z autyzmem.

 

 W ramach projektu Stowarzyszenie ProFUTURO oferuje bezpłatne poradnictwo oraz rzecznictwo na rzecz OSÓB Z AUTYZMEM I ICH RODZIN.

Jeśli:

  1. masz problem prawny,
  2. masz wątpliwości odnośnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących Twojej sytuacji,
  3. chcesz zasięgnąć informacji,
  4. wydaje Ci się że Twoje lub Twojego dziecka prawa nie są respektowane,
  5. instytucje państwowe nie działają w sposób rzetelny lub nie chcą Ci pomóc

to skorzystaj ze wsparcia.

Poradnictwo świadczone jest w lokalu Kuźnia Talentów ProFUTURO na ul. Kościuszki 80 w Poznaniu w każdy poniedziałek i środę w godzinach 10.00-15.00, tel. 61 897 44 01, e-mail: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl.

Istnieje możliwość spotkania indywidualnego lub przesłania zapytania na adres mailowy.

Zachęcamy ponadto wszystkich do odwiedzenia strony www.autyzmwpolsce.pl oraz zalogowania się na forum.

Forum stworzone zostało specjalnie dla Państwa. Znajdziecie w nim Państwo ciekawe opinie, możecie zasięgnąć pomocnych porad od innych rodziców, a przede wszystkim wymienić się własnymi doświadczeniami.

 

Dodaj komentarz