Projekt „Kuźnia Artystyczna” zwany potocznie Kuźnią Talentów został złożony w lipcu 2010 roku w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w związku z konkursem ofert na najem komunalnego lokalu użytkowego przy ulicy Ognik 20C przeznaczonego na cele kulturalne.

Zajęcia w Kuźni Talentów zaplanowane zostały od 1 grudnia 2010 roku, jednak stan lokalu nie pozwolił na rozpoczęcie projektu. Po roku otrzymaliśmy klucze do innego lokalu – na ul. Kościuszki 80. Projekt rozpocznie się od 1 lutego 2012 roku.

ZKZL_logo kolor

Dofinansowano ze środków Miasta Poznania, reprezentowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych poprzez promocyjne warunki najmu lokalu

Celem projektu Kuźnia Talentów jest wykorzystanie całego zakresu możliwości, jaki dają zajęcia warsztatowe z kulturoterapii i arteterapii, aby kształtować u dzieci i osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, rozwijających niezależność i umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku, umożliwienie kontaktu z grupą rówieśniczą, uczenie odwzorowywania zachowań akceptowanych społecznie, uczenie normy społecznej przez zajęcia warsztatowe, uczenie wypełniania czasu wolnego w sposób aktywny, szukanie pasji, odkrywanie własnej wartości i samoakceptacji, pomoc w procesie integrowania ze zdrowymi rówieśnikami, zachęcanie do postaw tolerancyjnych wobec niepełnosprawności ze szczególnym zwróceniem uwagi na autyzm i ZA.

Sposoby realizacji projektu:

 • rozpowszechnianie i wspieranie działalności kulturalnej, twórczej i artystycznej u osób z autyzmem i ZA,
 • przekazywanie wartości kultury – warsztaty,
 • promowanie różnorodnych form popularyzacji kultury – warsztatów amatorskiego ruchu artystycznego (grupa teatralna, karaoke), w tym wystaw artystycznych (plastycznych z wykorzystaniem multimediów),
 • aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych i artystycznych poprzez prowadzenie warsztatów artystycznych (decoupage, choreoterapia, plastyczne),
 • wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci i młodzieży – wypełnienie czasu wolnego w sposób aktywny – warsztaty, klub dyskusyjny, karaoke,
 • wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób członków rodzin – DKF, warsztaty,
 • wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych – DKF, warsztaty,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez promocję tradycji lokalnych: budzenie świadomości obywatelskiej, a także samoświadomości – DKF, klub dyskusyjny, warsztat teatralny,
 • stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców – angażowanie społeczności lokalnej do wspólnych działań, zwiększenie znajomości, akceptacji i pobudzenie tolerancji do niepełnosprawności DKF, Klub Dyskusyjny.

Rodzaj zaplanowanych zajęć:

 • warsztaty z choreoterapii – poprawienie koordynacji, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku szkolnym;
 • warsztaty teatralne – nauka lub poprawa rozumienia tekstu, nauka lub poprawa modulacji głosu, docieranie do własnej tożsamości, uczenie się prawidłowych zachowań;
 • warsztaty z decoupage i plastyczne – zabezpieczenie czasu wolnego, poprawa zdolności manualnych, szukanie pasji;
 • DKF dla osób z autyzmem – wspólnie spędzony czas, poprawa rozumienia zachowań, wyborów innych osób, nauka interpretacji, kształtowanie samoświadomości, uczenie argumentacji;
 • DKF dla chętnych – integrowanie różnych środowisk poprzez wspólne spędzanie czasu, poprawa rozumienia siebie;
 • warsztaty artystyczne – projektowanie i wykonywanie wzorów na koszulkach;
 • warsztaty komputerowe – nauczenie podstawowych programów graficznych, do obrabiania zdjęć, robienie albumów, prezentacji multimedialnych, przygotowanie do umiejętnego wykorzystywania czasu wolnego, przygotowanie prezentacji na Klub Dyskusyjny lub DKF, zajęcia pozalekcyjne, podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
 • klub karaoke, potańcówki – zajęcia pozalekcyjne, wykorzystanie czasu wolnego, poprawa modulacji głosu, integracja w grupie lub integracja ze środowiskiem lokalnym;
 • klub dyskusyjny – tematyka edukacyjna, podnosząca wartości związane z tradycją, kulturą, sztuką, poprawa umiejętności komunikacji, a także szkolnych, poprawa rozumienia i akceptowania różnych opinii;
 • wystawy – podniesienie własnej wartości, umiejętność prezentacji i autoprezentacji;
 • klub popołudniowy – forma spędzania wolnego czasu, spotkania ze znajomymi, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie grup wsparcia.

Dodaj komentarz