Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA

i zebranie założycielskie Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA

w dniu 14 marca 2019 r. godz. 10.00-15.30.

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Proponowany porządek obrad:

10.00 – 10.40   Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie oraz protokolanta.

10.40 – 10.50   Podjęcie uchwały o zakończeniu działania AUTYZM-POLSKA w formie porozumienia organizacji oraz o zwołaniu Zebrania Założycielskiego Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA.

10.50 – 11.20   Zgłoszenia organizacji do grona członków założycieli Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA, obejmujące złożenie przez organizacje następujących dokumentów:

  • uchwały władz organizacji o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA w charakterze członka założyciela Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA,
  • pełnomocnictwa dla pełnomocnika organizacji na Zebranie Założycielskie Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA, zawierającego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania pełnomocnika

oraz sporządzenie listy członków założycieli POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA.

11.20 – 11.30   Podjęcie uchwały o powołaniu Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA.

11.30 – 12.00   Dyskusja nad projektem statutu POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA.

12.00 – 12.10   Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu Związku Stowarzyszeń POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA.

12.10 – 12.40   Wybory do Zarządu POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA i Komisji Rewizyjnej POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA.

12.10 – 13.15   Przerwa na posiłek.

13.15 – 13.20   Ogłoszenie wyników Wyborów.

13.20 – 13. 30  Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13.30 – 13.35   Podjęcie uchwały o siedzibie (adresie) POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA.

13.35 – 13.45   Przerwa na ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA.

13.45 – 14.00   Nowe wyzwania przed POROZUMIENIEM AUTYZM-POLSKA – Przewodniczący Zarządu POROZUMIENIA.

14.00 – 14.50   Dyskusja.

14.50 – 15.00   Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia w najbliższych miesiącach. Wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji.

15.00 – 15.10   Sprawy organizacyjne.

15.10 – 15.30   Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

***

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA

w dniu 18 stycznia 2018 r. [czwartek], godz. 10.30-15.00.

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Proponowany porządek obrad:

10.30 – 10.40     Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40 – 12.00     Zaprezentowanie Statutu Porozumienia AUTYZM-POLSKA i dyskusja. Podział najbliższych zadań związanych z rejestracją Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

12.00 – 13.00     Relacja Rady Porozumienia i Zespołu Rzecznictwa z działalności rzeczniczej Porozumienia AUTYZM-POLSKA (M. Jankowska, M. Wroniszewska, M. Rybicka). Omówienie aktualnej sytuacji dorosłych osób z ASD w Polsce. (Monitoring Konwencji Praw ON w całym kraju, sygnały z poradnictwa, wykorzystanie Programu Za Życiem).

13.00 – 13.30     Przerwa.

13.30 – 14.00     Dyskusja o kierunku i zakresie działań rzeczniczych w 2018 r. Z jakimi organizacjami / instytucjami współpracować w tym zakresie. Podział zadań. a) priorytety działań na szczeblu centralnym, b) najważniejsze zadania na szczeblach samorządowych (np. polityka zdrowotna, polityka społeczna w tym mieszkalnictwo wspomagane).

14.00 – 14.30     Sprawy organizacyjne – Sekretariat.

14.30 – 15.00     Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia w najbliższych miesiącach. Wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji. Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

***

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA

w dniu 8 grudnia 2016 r. [czwartek], godz. 10.30-15.00.

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Proponowany porządek obrad

10.30 – 10.45     Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.45 – 11.00     Sprawozdanie Sekretariatu  Porozumienia AUTYZM-POLSKA z działalności w kończącej się kadencji. Sprawy organizacyjne: składki, adresy członków, uaktualnienie listy członków, organizacji współpracujących, obserwatorów itp.

11.00 – 11.15     Sprawozdanie Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA z działalności w kończącej się kadencji. Przedstawienie aktualnej sytuacji w działaniach rzeczniczych.

11.15 – 12.15     Wybory do Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Ogłoszenie wyników wyborów. Ukonstytuowanie się nowej Rady: Wybór Przewodniczącej Rady i Sekretariatu.

12.15 – 12.30     Przerwa.

12.30 – 14.00     Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem.

14.00 – 14.45     Dyskusja nad kierunkiem dalszych prac rzeczniczych oraz przyjęcie stanowiska Porozumienia co do kierunków i metod działania. Nowe wyzwania przed Porozumieniem AUTYZM-POLSKA.

14.45 – 15.00     Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.