Porozumienie AUTYZM-POLSKA:

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA

w dniu 8 grudnia 2016 r. [czwartek], godz. 10.30-15.00.

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

.

Proponowany porządek obrad

10.30 – 10.45     Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.45 – 11.00     Sprawozdanie Sekretariatu  Porozumienia AUTYZM-POLSKA z działalności w kończącej się kadencji. Sprawy organizacyjne: składki, adresy członków, uaktualnienie listy członków, organizacji współpracujących, obserwatorów itp.

11.00 – 11.15     Sprawozdanie Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA z działalności w kończącej się kadencji. Przedstawienie aktualnej sytuacji w działaniach rzeczniczych.

11.15 – 12.15     Wybory do Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Ogłoszenie wyników wyborów. Ukonstytuowanie się nowej Rady: Wybór Przewodniczącej Rady i Sekretariatu.

12.15 – 12.30     Przerwa.

12.30 – 14.00     Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem.

14.00 – 14.45     Dyskusja nad kierunkiem dalszych prac rzeczniczych oraz przyjęcie stanowiska Porozumienia co do kierunków i metod działania. Nowe wyzwania przed Porozumieniem AUTYZM-POLSKA.

14.45 – 15.00     Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

.

***

Rada Porozumienia AUTYZM-POLSKA podjęła decyzję o przesunięciu terminu spotkania sprawozdawczo-wyborczego na dzień 8 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 10.30-15.00, Fundacja SYNAPSIS w Warszawie, ul. Ondraszka 3. Zmiana terminu wynika z tego, że dzień 18.11.2016 r. jest terminem na składanie wniosków na konkurs ogłoszony przez PFRON. Wiele organizacji zgłaszało problem, że wyjazd osób zarządzających organizacją w przeddzień składania wniosku bardzo utrudni ostatni etap przygotowywania dokumentu.

.

***

W imieniu Rady Porozumienia zapraszamy na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze organizacji zrzeszonych w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. (czwartek) w godz. od 10.30 do 15.00 w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie na ul. Ondraszka 3.

Prosimy o nadsyłanie na adres biuro@pro-futuro.org propozycji spraw do omówienia, tematów do poruszenia w trakcie spotkania. Po zebraniu wszystkich propozycji przygotowany zostanie program i rozesłany do członków na początku listopada.

o

***

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA

w dniu 14 stycznia 2016 r. [czwartek], godz. 10.30-15.00.

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

 

Proponowany porządek obrad

10.30 – 10.40     Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40 – 11.00     Autoprezentacja organizacji pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowych członków.

11.00 – 11.30     Sprawozdanie Rady Porozumienia i Zespołu Rzecznictwa z działalności rzeczniczej Porozumienia AUTYZM-POLSKA

11.30 – 12.00     Dyskusja o dotychczasowych działaniach rzeczniczych i przyszłej współpracy z władzami centralnymi.

12.00 – 13.00     Ustalenie celów i strategii Porozumienia AUTYZM-POLSKA w 2016 r.

    • priorytety działań na szczeblu centralnym,
    • najważniejsze zadania na szczeblach samorządowych (np. polityka zdrowotna, polityka społeczna),
    • perspektywy formalno-prawnego funkcjonowania Porozumienia AUTYZM-POLSKA w następnych latach.

13.00 – 13.30     Przerwa na posiłek.

13.30 – 14.00     Sprawy organizacyjne: składki, adresy członków, uaktualnienie listy członków, organizacji współpracujących, obserwatorów itp. – Sekretariat. Podjęcie stosownych uchwał.

14.00 – 14.30     Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia w najbliższych miesiącach. Wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji.

14.30 – 15.00     Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

o

***

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA

w dniu 21 maja 2015 r. [czwartek], godz. 10.30-15.30.

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa.

 

 

Proponowany porządek spotkania Porozumienia AUTYZM-POLSKA

10.30 – 10.40 Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40 – 11.00 Autoprezentacja organizacji pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowych członków.

11.00 – 11.15 Sprawy organizacyjne: składki, adresy członków, uaktualnienie listy członków, organizacji współpracujących, obserwatorów itp. – Sekretariat. Podjęcie stosownych uchwał.

11.15 – 11.30 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa następujących organizacji: Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Łuków; Stowarzyszenie dla Dzieci z Autyzmem BĄDŹMY RAZEM, Ostrołęka; Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Radomiu; Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Słupsku; Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Stargardzie Szczecińskim; Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych, Tarnów.

11.30 – 12.30 Sprawozdanie z działalności rzeczniczej Porozumienia AUTYZM-POLSKA i dyskusja nad komunikacją wewnętrzną Porozumienia.

12.30 – 13.00 Przerwa na posiłek.

13.00 – 13.30 Nowe wyzwania przed Porozumieniem AUTYZM-POLSKA, w szczególności ustalenie wspólnego stanowiska ws. danych epidemiologicznych, przyjęcie trybu postępowania w przypadku rozbieżnych koncepcji działania w imieniu środowiska.

13.30 – 14.30 Dyskusja.

14.30 – 15.00 Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia w najbliższych miesiącach. Wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji.

15.00 – 15.30 Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

 

***

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Porozumienia AUTYZM-POLSKA w dniu 23 października 2014 r. Będzie to spotkanie sprawozdawczo-wyborcze. Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

10.30-10.40 Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40-11.00 Autoprezentacja organizacji pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Decyzja Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA w sprawie przyjęcia nowych członków.

11.00-11.15 Sprawozdanie Rzecznika Praw Osób z Autyzmem.

11.15-11.30 Sprawozdanie Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Sprawozdanie Sekretariatu.

11.30-12.30 Wybory do Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

12.30-13.00 Przerwa na obiad.

13.00-13.10 Ogłoszenie wyników wyborów.

13.10-13.40 Nowe wyzwania przed Porozumieniem AUTYZM-POLSKA – Przewodniczący Rady AUTYZM-POLSKA.

13.40-13.50 Sugestie co do dalszych prac rzeczniczych w odniesieniu do Konwencji.  Propozycje współpracy w tym zakresie.

13.50-14.50 Dyskusja.

14.50-15.00 Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia w  najbliższych miesiącach. Wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji.

15.00-15.10 Sprawy organizacyjne: składki, adresy członków, itp.

15.10-15.30 Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

 

***

Zapraszamy na kolejne spotkanie Porozumienia AUTYZM-POLSKA w dniu 16 stycznia 2014 r. [czwartek].

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS (sala przy recepcji w budynku głównym), ul. Ondraszka 3, Warszawa

Proponowany porządek obrad:

10.30-10.40 Otwarcie spotkania [Michał Wroniszewski]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40-11.00 Autoprezentacja organizacji pragnącej/pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Pytania do nowych organizacji.

11.00-11.20 Karta Informacyjna Osoby z Autyzmem [Maria Wroniszewska].

11.20-11.30 Uchwała o terminie następnego spotkania wyborczego.

11.30-12.30 Działalność rzecznicza Fundacji SYNAPSIS w imieniu Porozumienia AP, m.in.: Zespół Zespołu do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych – Maria Wroniszewska, Maria Jankowska, Małgorzata Rybicka, Sebastian Cycuła; Podjęcie uchwały w sprawie protestów Porozumienia AUTYZM-POLSKA; MZ [Michał Wroniszewski]; Podjęcie uchwały w sprawie protestów Porozumienia AUTYZM-POLSKA; Strategie Wojewódzkie. Fundusze europejskie w nowym okresie programowania [Agnieszka Rymsza]; Konwencja [Maria Wroniszewska]

12.30-13.00 Przerwa na posiłek.

13.00-13.20 Krótkie informacje o przeprowadzonych przez Fundację SYNAPSIS i partnerów badaniach nt. wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem w 7 województwach [Agnieszka Rymsza].

13.20-13.30 Wzory pism dla rodziców [Maria Jankowska].

13.30-14.00 Kampania dot. wczesnego wykrywania autyzmu i interwencji terapeutycznych w autyzmie [Michał Wroniszewski].

14.00-14.10 Sprawy organizacyjne: składki, uaktualnienie listy członków, organizacji współpracujących, obserwatorów itp. [Sekretariat].

14.10-14.30 Informacje o konferencjach i innych wydarzeniach w 2014 r. Wymiana informacji o lokalnych/ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji [Michał Wroniszewski].

14.30-15.30 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

***

Szanowni Członkowie Porozumienia AUTYZM-POLSKA,

wyznaczona została data najbliższego spotkania organizacji członkowskich w ramach Porozumienia AUTYZM-POLSKA – 25 kwietnia 2013 r. Spotkanie odbędzie się jak zwykle w siedzibie Fundacji Synapsis, Warszawa, ul. Ondraszka 3, w godz. 10.00-16.00.  Program spotkania zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy.

Proponowany Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

10.30-10.40 Otwarcie spotkania [Michał Wroniszewski]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40-11.10 Autoprezentacja organizacji pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA: Stowarzyszenie AGRADO, Wadowice, Stowarzyszenie JESTEŚMY RAZEM, Lębork, Fundacja OSWOIĆ ŚWIAT, Białystok, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym POMÓŻ MI ŻYĆ, Gdańsk. Pytania do nowych organizacji.

11.10-11.40 Działalność rzecznicza Fundacji SYNAPSIS w imieniu Porozumienia AP od maja 2012 r. [Maria Jankowska, Agnieszka Rymsza, Michał Wroniszewski]: sprawy NZOZ, postulaty do ustawy koszykowej MZ.

11.40-12.00 Zebranie aktualnych informacji nt. działań w zakresie mieszkalnictwa i pracy dorosłych osób z autyzmem [ankieta].

12.00-12.30 Zasady współpracy między organizacjami należącymi do Porozumienia A-P /podmiotami współpracującymi/obserwatorami (projekty, domeny internetowe, ustalenia danych epidemiologicznych) [Michał Wroniszewski].

12.30-13.00 Przerwa na obiad.

13.00-13.10 Sprawy organizacyjne: składki, uaktualnienie listy członków, organizacji współpracujących, obserwatorów itp. [Sekretariat].

13.10-13.40 Jak powinna wyglądać przyszłość Porozumienia A-P? Jak zacieśniać współpracę, w jakim zakresie, w jakich formach?

13.40-14.20 Ekonomia społeczna a tworzenie ośrodków dla osób z autyzmem.

14.20-14.40 Informacje i decyzje: konferencje i inne wydarzenia do końca 2013 r. Wymiana informacji o lokalnych/ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji [Michał Wroniszewski].

14.40-15.00 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

15.00-16.00 Spotkanie Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

 

***

Sekretariat Porozumienia AUTYZM-POLSKA uprzejmie prosi Szanownych Członków Porozumienia AUTYZM-POLSKA o aktualizację danych teleadresowych swoich organizacji. Dane należy przesłać na adres biuro@pro-futuro.org. Dane zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji SYNAPSIS w zakładce Autyzm — Autyzm-Polska — Organizacje zrzeszone.

Bardzo prosimy o podanie danych według poniższej listy:

 1. Pełna nazwa organizacji.
 2. Adres siedziby (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, województwo).
 3. Adres do korespondencji.
 4. Telefon.
 5. E-mail.
 6. Strona www.
 7. Skład Zarządu (imiona i nazwiska, pełnione funkcje).
 8. Osoba do kontaktów w sprawach Porozumienia (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

Dziękujemy bardzo.

***

Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska zaprasza na najbliższe spotkanie organizacji zrzeszonych w Autyzm-Polska, które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. (czwartek), godz. 10.00 – 15.00 w Warszawie, w siedzibie Fundacji SYNAPSIS na ul. Ondraszka 3 (sala szkoleniowa przy recepcji w budynku głównym).

Proponowany Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

10.00 – 10.10 Otwarcie spotkania [Michał Wroniszewski]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.10 – 10.30 Sprawozdanie Sekretariatu z działalności w zakończonej kadencji. Aktualizacja danych o członkach Porozumienia i organizacjach współpracujących z Porozumieniem [Monika Złakowska, Stowarzyszenie ProFUTURO, Poznań]

10.30 – 11.10 Sprawozdanie Rady Porozumienia z działalności w kończącej się kadencji [Michał Wroniszewski, Maria Jankowska, Agnieszka Rymsza – Fundacja SYNAPSIS Przewodnicząca Rady]

11.10 – 11.25 Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. opracowania standardów usług dla osób z autyzmem [reprezentant Stowarzyszenia Dalej Razem]. Dalsze prace Zespołu.

11.25 – 11.40 Autoprezentacja organizacji pragnącej wstąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Pytania do organizacji. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowego członka.

11.40 – 12.20 Wybory członków Rady Porozumienia. Wybór komisji skrutacyjnej, rozdanie i zebranie kart do głosowania.

12.20 – 13.00 Przerwa na obiad. Liczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną.

13.00 – 13.15 Ogłoszenie wyników wyborów. Rada wybiera spomiędzy siebie organizacje, które będą pełniły funkcję sekretariatu oraz przewodniczącej.

13.15 – 13.35 Standardy konferencji Porozumienia AP [Maria Wroniszewska]. Dyskusja.

13.35 – 14.00 Konferencja krajowa na jesieni 2012? Konferencja Fundacji SYNAPSIS 29-30.11.2012 nt. dorosłych. Wymiana informacji o lokalnych/ogólnopolskich konferencjach innych organizacji. [Michał Wroniszewski]

14.00 – 14.30 Kwiecień międzynarodowym miesiącem autyzmu. Kampania: „Zaświeć się na niebiesko”. Rozprowadzanie oraz promocja książki „Maria i ja” [Agnieszka Fedejko, Łukasz Kościuczuk – Dział promocji FS, Michał Wroniszewski]

14.30 – 15.00 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

***

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” z Zielonej Góry zaprasza na konferencję „POCIAG DO TERAPII tworzenie kontekstu terapeutycznego” organizowaną pod patronatem Porozumienia Autyzm–Polska w dniach 18–19.11.2011 r. (piątek, sobota) na Uniwersytecie Zielonogórskim. Szczegółowe informacje na stronie www.autyzm.zgora.pl/konferencja.

 

***

Składka członkowska na Porozumienie Autyzm-Polska płatna jest na konto Sekretariatu: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, nr konta 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493, z dopiskiem „Składka na Porozumienie A-P 2011”. Wysokość składki jest niezmienna od lat – 150,00 zł za rok.

 

***

Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska zaprasza na najbliższe spotkanie organizacji zrzeszonych w Autyzm-Polska, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r., g. 10.30 – 15.30 w Warszawie, w siedzibie Fundacji SYNAPSIS na ul. Ondraszka 3 (sala szkoleniowa przy recepcji w budynku głównym).

Proponowany Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

10.30 – 10.40 Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie. [Michał Wroniszewski]

10.40 – 11.00 Autoprezentacja organizacji pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS [ Monika Kłeczek], Fundacja ADAPA [Danuta Kłopocka], Stowarzyszenie Zacisze [Monika Szubrycht]. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowych członków.

11.00 – 11.15 Działalność rzecznicza Fundacji SYNAPSIS w imieniu Porozumienia AP od maja 2010 r. [Maria Jankowska, Agnieszka Rymsza].

11.15 – 11.30 Przyszłość PFRON i środków PFRON [Agnieszka Rymsza].

11.30 – 12.30 Wspólna diagnoza sytuacji finansowej i kadrowej organizacji należących do PAP. Źródła finansowania. Inne problemy organizacji należących do PAP. Dyskusja. [Michał Wroniszewski]

12.30 – 13.00 Przerwa na obiad.

13.00 – 13.10 Sprawy organizacyjne: składki, adresy członków, itp. [Sekretariat].

13.10 – 13.20 Sugestie co do dalszych prac rzeczniczych FS. Propozycje zmian w regulacjach prawnych.

13.20 – 13.40 Jak zadbać o wysoką jakość świadczeń dla osób z autyzmem w obliczu wzrastającej liczby nowych ośrodków świadczących usługi dla osób z autyzmem? Dyskusja. [Maria Wroniszewska]

13.40 – 13.55 Pytania zgłoszone przez reprezentantów organizacji z Porozumienia AUTYZM-POLSKA: Problemy medyczne [Michał Wroniszewski], Placówki opieki dziennej i inne placówki dla dorosłych osób z autyzmem [Maria Jankowska, Maria Wroniszewska].

13.55 – 14.10 Przegląd najważniejszych projektów realizowanych przez organizacje należące do PAP.

14.10 – 14.25 Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia do końca 2011 roku. Wymiana informacji o lokalnych/ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji. [Michał Wroniszewski]

14.25 – 14.40 Organizacje i ośrodki świadczące usługi i działające na rzecz osób z autyzmem w Polsce. Współpraca a konkurencja w dziedzinie promocji, fundraisingu, akcji, informacji. [Maria Wroniszewska]

14.40 – 15.00 Karta informacyjna o autyzmie dla indywidualnych osób z autyzmem w Polsce. Czy wprowadzić taką kartę w Polsce wzorem innych krajów (Anglia, kraje skandynawskie)? [Maria Wroniszewska]

15.00 – 15.30 Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

***

Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska zaprasza na najbliższe spotkanie organizacji zrzeszonych w Autyzm-Polska, które odbędzie się w dniu 11 maja 2010 r., g. 10.30 – 16.00 w Warszawie, w siedzibie Fundacji SYNAPSIS na ul. Ondraszka 3 (sala przy recepcji w budynku głównym).

Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

 

10.30–10.40 Otwarcie spotkania [Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Warszawa]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40–11.00 Sprawozdanie Sekretariatu z działalności w zakończonej kadencji. Aktualizacja danych o członkach Porozumienia i organizacjach współpracujących z Porozumieniem [Monika Złakowska, Agnieszka Haremska, Stowarzyszenie ProFUTURO, Poznań].

11.00–11.10 Sprawozdanie Rady Porozumienia z działalności w kończącej się kadencji [Przewodniczący Rady – Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Warszawa].

11.10–11.30 Działalność rzecznicza Rzecznika Praw Osób z Autyzmem i Fundacji SYNAPSIS w imieniu Rady Porozumienia AP i Porozumienia AP [Maria Jankowska, Agnieszka Rymsza, Fundacja Synapsis, Warszawa].

11.10–11.30 Projekt systemowy (PFRON): „Wsparcie osób z autyzmem” – c.d.? [Maria Wroniszewska, Fundacja Synapsis, Warszawa].

12.00–12.15 Procedura przyjmowania nowych członków Porozumienia. Członkowie i Obserwatorzy Porozumienia [Maria Jankowska, Fundacja Synapsis, Warszawa].

12.15–12.30 Przystąpienie do Porozumienia nowych członków. Autoprezentacja nowych członków. Przyjęcie podpisanych deklaracji. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowych członków.

12.30–13.00 Przerwa na obiad

13.00–14.00 Wybory członków Rady Porozumienia (i jej przewodniczącego/przewodniczącej) oraz organizacji, która będzie przez kolejne dwa lata pełniła funkcję Sekretariatu Porozumienia. Wybór komisji skrutacyjnej, rozdanie kart do głosowania. Liczenia głosów. Ogłoszenie wyników.

14.00–14.30 Zapowiedzi: konferencja krajowa w roku 2010, wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach innych organizacji [Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Warszawa].

14.30–15.30 Aktualne problemy środowiska rodzin osób z autyzmem w Polsce [Maria Wroniszewska, Fundacja Synapsis, Warszawa].

15.30–16.00 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

***

Szanowni Członkowie Porozumienia Autyzm-Polska,

zapraszamy Państwa na spotkanie Porozumienia Autyzm-Polska, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2009 roku w godzinach od 8.00 do 9.30 w Poznaniu w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D. Spotkanie odbywać się będzie w ramach Konferencji Naukowej SYSTEMOWE PODEJŚCIE WE WSPOMAGANIU ROZWOJU, EDUKACJI, ŻYCIA ZAWODOWEGO I SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA.

W programie spotkania głównym tematem będzie Koncepcja systemu aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem w latach 2010-2015, wypracowana przez 9 organizacji – Członków Porozumienia Autyzm-Polska we współpracy z PFRON w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób z autyzmem”. Choć Koncepcja stworzona została w oparciu o działania 9 organizacji to dotyczy wszystkich organizacji zajmujących się osobami z autyzmem, gdyż w ramach Koncepcji planowane są działania dla dorosłych w skali całego kraju i proponowane rozwiązania systemowe, z których skorzystać będą mogły również organizacje, które w tej chwili nie mają dużych grup dorosłych osób z autyzmem – ważne jest myślenie o przyszłości.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Porozumienia Autyzm-Polska wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Konferencji. W trakcie spotkania otrzymają Państwo materiały promocyjne z projektu 1.3.6 „Wsparcie osób z autyzmem”. Wprowadzeniem do dyskusji nad Koncepcją będą dwa referaty wygłoszone na Konferencji przez Michała Wroniszewskiego i Agnieszkę Rymszę.

***

Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

w dniu 22 kwietnia 2009 r., g. 14.30 – 16.00

Miejsce spotkania: Warszawa, Parlament, sala konferencyjna Nowego Domu Poselskiego

14.30 – 15.00 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO: Konferencja w grudniu 2009 roku – plany organizacji.

15.00 – 16.00 Maria Wroniszewska – Fundacja SYNAPSIS: System wsparcia dorosłych osób z autyzmem w Polsce – przedstawienie założeń koncepcji realizowanej w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem” (Działanie 1.3.6 POKL).

***

Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

w dniu 27 listopada 2008 r., g. 19.00 – 20.30

Miejsce spotkania: Kraków, Akademia Pedagogiczna,

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rain Man jest wśród nas”

19.00 – 19.10 Otwarcie spotkania Porozumienia Autyzm-Polska w dziesiątą rocznicę utworzenia Porozumienia [Michał Wroniszewski]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

19.10 – 19.20 Losy realizowanego wspólnie z PFRON-em projektu wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej osób z autyzmem w ramach funduszy europejskich (1.3.6) [Maria Broniszewska]. Problemy związane z reformą PFRON-u [Maria Wroniszewska, Agnieszka Rymsza].

19.20 – 19.30 Zmiany w kontraktowaniu świadczeń z NFZ. Wymiana informacji na temat wysokości kontraktów z NFZ [Michał Wroniszewski].

19.30 – 19.40 Informacja o współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, działaniach i planach działań Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i innych działaniach rzeczniczych Fundacji SYNAPSIS w imieniu Porozumienia Autyzm-Polska. Kwestia pełnomocnictwa [Agnieszka Rymsza].

19.40 – 19.50 Prezentacja organizacji, która podpisała deklarację przystąpienia do Porozumienia w dniu 15.05.2008 r. – Fundacji Dom Rain Mana z Sopotu.

19.50 – 20.00 Sprawy organizacyjne. Zaległe protokoły. Działalność nowego sekretariatu. Kwestia przekazania dokumentów Porozumienia z KTA Gdańsk [Agnieszka Haremska, Stowarzyszenie ProFUTURO].

20.00 – 20.10 Informacja o Konferencji w Warszawie dnia 5.12.2008 r.: Dostępność świadczeń dla osób z autyzmem na Mazowszu – problemy i drogi rozwiązywania. Plany konferencyjne na przyszłe lata [Michał Wroniszewski]. Tydzień Autyzmu i imprezy pod patronatem Marszałka Sejmu [Agnieszka Rymsza].

20.10 – 20.30 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

***

Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

w dniu 17 kwietnia 2008 r., g. 10.30 – 16.00

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS,

ul. Ondraszka 3, Warszawa (sala przy recepcji w budynku głównym)

10.30 – 10.40 Otwarcie spotkania Porozumienia AUTYZM-POLSKA w dziesiątą rocznicę utworzenia Porozumienia [Michał Wroniszewski]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40 – 11.00 Sprawy organizacyjne. Zaległe protokoły. Działalność nowego sekretariatu. Kwestia przekazania dokumentów Porozumienia z KTA Gdańsk [Agnieszka Haremska, Stowarzyszenie ProFUTURO].

11.00 – 11.20 Prezentacja dwóch nowych organizacji chcących wstąpić do Porozumienia AP. Przyjęcie nowych członków do Porozumienia.

11.20 – 12.00 Dostępność funduszy unijnych dla organizacji z Porozumienia AP [Michał Wroniszewski, Karolina Cyran-Juraszek].

12.00 – 12.20 Informacja o projekcie: „Od Poradnictwa do Rzecznictwa” realizowanego przez Fundację SYNAPSIS w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych [Agnieszka Deja].

12.20 – 12.50 Wymiana informacji nt. wysokości kontraktów z NFZ. Interwencja Fundacji SYNAPSIS.

12.50 – 13.20 Przerwa na obiad

13.20 – 13.40 Informacja o powstaniu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu nowej kadencji, współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i innych działaniach rzeczniczych Fundacji SYNAPSIS [Agnieszka Rymsza, Maria Jankowska].

13.40 – 14.00 Doświadczenia tworzenia przedszkola dla dzieci z autyzmem przez Fundację SYNAPSIS [Michał Wroniszewski].

14.00 – 14.20 Zapowiedzi: Konferencja w Szczecinie (VI 2008), konferencja w Krakowie pod patronatem AP (XI 2008), wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach innych organizacji i innych wydarzeniach.

14.20 – 14.40 Krótkie relacje z wydarzeń minionych: Konferencja 7-8 marca na zakończenie projektów Fundacji SYNAPSIS [Maria Wroniszewska], i in.

14.40 – 15.00 Nowe publikacje Fundacji SYNAPSIS [Maria Wroniszewska].

15.00 – 16.00 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.