zarząd:

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki. W ProFUTURO zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Przewodnicząca

Z wykształcenia pracownik socjalny, mediator sądowy (w trakcie dalszego kształcenia). Z zamiłowania działaczka społeczna, mama 2 dzieci żyjących w swoich światach - jedno w uniwersum nastolatka, drugie w spektrum autyzmu. Dzięki 2,5 letniemu synowi związała się z ProFUTURO. Marzy o czasie wolnym, zapewne wówczas czytałaby więcej książek naukowych i trwoniła czas na filmy dokumentalne oraz miałaby szansę wykonać więcej rękodzieł. Pasjonuje się psychokryminalistyką.

Marlena Dworczyńska

Wiceprzewodnicząca

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Sekretarz

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii – studiowała na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz samodzielną księgową – ukończyła kurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z ProFUTURO związana jest od 2004 r. W Stowarzyszeniu prowadzi obsługę sekretariatu, sprawy organizacyjne, administracyjno-gospodarcze, kadrowe, księgowe, płacowe, rozliczeniowe, ubezpieczeniowe, sprawy członkowskie, obsługę władz statutowych i inne. Prywatnie – mama dorosłego autysty. Lubi fantastykę – głównie czytać. :)

mgr Monika Złakowska​

Skarbnik

Zajmuje się oceną rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia, wstępną diagnozą dzieci pod kątem ASD oraz terapią małych dzieci. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem w przedszkolach masowych, w szkołach specjalnych oraz stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uzyskała liczne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kompetencje pracy z osobami z ASD.

mgr Joanna Adamczak

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Barbara Antczak-Górka z wykształcenia geograf. Pasje - podróże, teatr. Pracuję na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Lubię robótki wełniane na drutach.

prof. UAM dr hab. Barbara Antczak-Górka

Przewodnicząca

Z ProFUTURO jest związana od 2011 r. przez syna Łukasza. "Dzięki opiece Stowarzyszenia mam siłę na codzienne zmaganie się z chorobą syna."

Małgorzata Dąbrowa

Członek

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, które zdobyła po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo ceni sobie współpracę z naszymi dorosłymi niepełnosprawnymi. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących.

mgr Krystyna Sobczak

Członek

Zespół diagnostyczny:

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; konsultant krajowy ds. psychoterapii dzieci i młodzieży; Specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych; certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat diagnosty ADOS-2, ADiR oraz STAT. Z ProFUTURO związana od 1994 r.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz dorosłych

dr n. med. Natalia Pytlińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Marta Mozol-Jursza

Psychiatra dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Lidia Matuszak-Wojciechowska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Natalia Smalc

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Agata Osińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki. W ProFUTURO zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ze Stowarzyszeniem ProFUTURO związana od 2009 roku. W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Realizuje terapię pedagogiczną dzieci od najmłodszych lat. Ponadto służy wsparciem rodzicom w różnych sytuacjach problemowych. Od 2018 roku jest również pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Poznaniu, gdzie zajmuje się realizowaniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz diagnozowaniem dzieci i młodzieży pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych. Ponadto prowadzi zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych dla młodzieży ze spektrum.

mgr Ewelina Trzeciak

Pedagog specjalny

Z wykształcenia psycholog. Od 2002 roku do teraz związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Początkowo jako terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, od kilku lat także jako psycholog - diagnosta. Ponadto, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla rodzin oraz ich dzieci po diagnozie, prowadząc konsultacje terapeutyczne i psychologiczne. Wykonuje także oceny rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat, posługując się Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową. Zajmuje się terapią z udziałem delfinów i związana jest z ośrodkiem Island Dolphin Care na Florydzie.

mgr Anna Kolan-Zwolińska

Psycholog

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Tomasz Nęcki

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Katarzyna Rutkowska

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Weronika Zwolińska

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Magdalena Uzar

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Katarzyna Jowik

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Zespół terapeutyczny:

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki. W ProFUTURO zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w języku polskim i angielskim. Prowadzi konsultacje psychologiczne, interwencję psychologiczną i psychoterapię dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Specjalizuje się w zaburzeniach rozwojowych w tym spektrum autyzmu, zespole Aspergera, ADHD, zaburzeniach lękowych, tikach, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, depresji, dystymii, trudnościach i zaburzeniach adaptacyjnych, trudnościach i zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych i trudnych sytuacjach rodzinnych. Podlega regularnej superwizji pracy psychoterapeutycznej. tel. +48 664-467-081, anna.fitzgerald2011@gmail.com

mgr Anna Fitzgerald

Psycholog, psychoterapeuta

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Pedagog specjalny

Magister pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Specjalizuje się w pracy z osobami z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Od 12 lat pracuje w zawodzie – ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zdobyte zarówno w kontakcie indywidualnym jak i w trakcje zajęć grupowych (m.in. Trening Umiejętności Społecznych).

mgr Anna Zakrzewska

Pedagog specjalny

Zajmuje się oceną rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia, wstępną diagnozą dzieci pod kątem ASD oraz terapią małych dzieci. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem w przedszkolach masowych, w szkołach specjalnych oraz stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uzyskała liczne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kompetencje pracy z osobami z ASD.

mgr Joanna Adamczak

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Swo­­je do­­świa­d­cze­­nie za­­wo­­do­­we zdo­­by­­wa­­ła w przed­szko­lu in­te­gra­cyj­no­-te­ra­peu­tycz­nym, stowarzyszeniach, gabinetach terapeutycznych. Od 6 lat pracuje ja­ko te­ra­peu­ta z dzieć­mi ze spek­trum au­ty­zmu, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, Ze­spo­łem Dow­na.

mgr Joanna Kaźmierczak

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, neurologopeda.

mgr Monika Kamińska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Psycholog, psychoterapeuta. Od 2013 r. pracuje terapeutycznie w Ośrodkach Rehabilitacyjnych dla dziećmi z zaburzeniami rozwoju. W ProFUTURO prowadzi zajęcia psychologiczne indywidualne oraz grupowe dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców. Odbyła liczne kursy dotyczące wczesnego wykrywania, diagnozy, terapii dzieci z autyzmem (m.in. SACS, M-CHAT, PECS, Kurs Terapii Dzieci z ASD). Podczas zajęć psychologicznych skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, a także omówieniu trudności wychowawczych rodziców.

mgr Agata Silczak-Kubacka

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończył kierunek pedagogika specjalna na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 r. uzyskał tytuł magistra na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z osobami z niepełnosprawnością pracuje od 11 lat (najpierw wolontaryjnie, a później zawodowo). Jego doświadczenie zawodowe dotyczy głównie młodzieży i dorosłych z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu. Zna podstawy języka migowego.

mgr Remigiusz Karbowski

Pedagog specjalny

Absolwentka studiów I stopnia o specjalnościach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych II stopnia na UAM. Na co dzień współpracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autystycznym spektrum zaburzeń. Od 2016 roku działa w ProFUTURO, najpierw angażując się w wolontariat, aktualnie prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne. Zawodowo związana ze Szkołą Podstawową dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Fundacją Dom Autysty.

lic. Klarysa Świeżek

Pedagog specjalny

Absolwentka studiów I stopnia pedagogiki specjalnej o specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskała tytuł magistra z pedagogiki o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z terapii autyzmu. Doświadczenie zdobywała w szkole specjalnej jako nauczyciel oraz w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie. Aktualnie pracuje jako nauczyciel-terapeuta w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu.

mgr Marta Stanisławiak

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, Terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez pracę w  przedszkolu terapeutyczno-integracyjnym. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Obecnie nauczyciel wspomagający u chłopca z niepełnosprawnością ruchową (dystrofia mięśniowa Duchenne'a), prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej.

lic. Klaudia Parowicz

Pedagog specjalny

Dyplomowana logopedka, pedagog i coach, doświadczona trenerka kompetencji komunikacyjnych. Ukończyła wiele kursów w tym z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci z ASD oraz komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS, a także w obszarze fizjoterapii. W swojej praktyce szuka możliwości wsparcia dzieci / młodzieży / dorosłych przez holistyczne spojrzenie na ich potrzeby. Z racji swojego doświadczenia zawodowego jest rzetelnym partnerem w procesie terapeutycznym zarówno dla podopiecznego jak i jego rodziny. Prowadzi także prywatną praktykę logopedyczną dla dzieci i dorosłych.

mgr Agata Waga-Nowak

Logopeda

Studentka pedagogiki specjalnej. Ukończyła kurs Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Od 2018 roku udzielała się w ProFUTURO jako Wolontariusz. Od 2019 roku prowadzi w ProFUTURO zajęcia usprawniające rozwój umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a od 2020 roku zajęcia indywidualne i grupowe z młodzieżą i osobami dorosłymi.

lic. Anita Zawidzka

Pedagog specjalny

mgr Kalina Kaniuk

Psycholog, logopeda

Zespół organizacyjno - administracyjny:

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii – studiowała na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz samodzielną księgową – ukończyła kurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z ProFUTURO związana jest od 2004 r. W Stowarzyszeniu prowadzi obsługę sekretariatu, sprawy organizacyjne, administracyjno-gospodarcze, kadrowe, księgowe, płacowe, rozliczeniowe, ubezpieczeniowe, sprawy członkowskie, obsługę władz statutowych i inne. Prywatnie – mama dorosłego autysty. Lubi fantastykę – głównie czytać. :)

mgr Monika Złakowska

Usługi administracyjno-biurowe

Usługi księgowe

mgr Anna Kuźma

Usługi księgowe

Usługi porządkowe

inż. Joanna Wiza

Usługi porządkowe

Zespół kadry pomocniczej:

Rzecznik osób z autyzmem i ich rodzin, mediator

Agnieszka Haremska

Rzecznik, mediator

Student psychologii. W ProFUTURO prowadzi zajęcia z młodzieżą w Kuźni Talentów. Jestem tym, kim mnie widzisz, choć ja widzę to inaczej! Pytanie, czy to ja pragnę poznawać świat, czy pragnę, żebyście mi go pokazali? Będziemy eksplorować świat uczuć i relacji, będziemy poznawać przez doświadczanie. Będziemy współdziałać i rywalizować! Mam na imię Łukasz i zapraszam Cię do wspólnego poznawania rzeczywistości.

Łukasz Hynek

Wolontariusz - zajęcia z młodzieżą

Studentka psychologii. W ProFUTURO prowadzi zajęcia z młodzieżą w Kuźni Talentów.

Izabela Magiera

Wolontariuszka - zajęcia z młodzieżą

Zespół animatorów kultury:

Magister filozofii. Lubi Teatr, książki, filmy, języki obce, pracę z ludźmi, zabawę z dziećmi. Jest osobą ze spektrum autyzmu. Swoje pasje i zainteresowania wykorzystuję w pracy w Stowarzyszeniu. Stara się pomóc innym w osiągnięciu jak największej samodzielności i największego rozwoju osobistego.

mgr Bartek Polcyn

Animator zajęć teatralnych, artystycznych

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, które zdobyła po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo ceni sobie współpracę z naszymi dorosłymi niepełnosprawnymi. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących.

mgr Krystyna Sobczak

Wolontariuszka - zajęcia z osobami dorosłymi

Współpracuj z nami:

Każda pomoc się liczy.  


Masz kwalifikacje (żadne nie są za male) ? Chcesz zrobić coś dobrego i pomóc ? Użyj formularza obok ,  napisz kilka słów o sobie i dołącz CV.


Nie masz kwalifikacji – dopiero się uczysz, lub po prostu chcesz pomóc – napisz do nas !


Dziękujemy 

    Skip to content