Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w dniu 11 lutego 2019 roku wybrało nowe Władze Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję. Gratulujemy, życzymy powodzenia i samych sukcesów.

 

 

zarząd:

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki; w Stowarzyszeniu zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Przewodnicząca

Z ProFUTURO związana jestem od 2011 r. przez syna Wojtka. Od lutego 2019 r. dołączyłam do Zarządu Stowarzyszenia. Moją pasją i odskocznią od codzienności jest bieganie.

Beata Czepczor

Wiceprzewodnicząca

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), muzykoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kwalifikacje z zakresu terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opartej o teorię uczenia, certyfikowany masażysta dźwiękiem wg metody Petera Hess’a. Działania w ProFuturo - Konsultacje indywidualne, Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe, Konsultacje przesiewowe, Konsultacje wspierające kompetencje wychowawcze rodziców/opiekunów dzieci z trudnościami wychowawczymi, Wczesne wspomaganie rozwoju, Masaż dźwiękiem. Doświadczenie zawodowe - Pedagog szkolny, nauczyciel w szkole specjalnej, Prywatna praktyka.

mgr Anna Kucz

Sekretarz

Filip Konieczny

Skarbnik

Komisja rewizyjna:

Barbara Antczak-Górka z wykształcenia geograf. Pasje - podróże, teatr. Pracuję na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Lubię robótki wełniane na drutach.

prof. UAM dr hab. Barbara Antczak-Górka

Przewodnicząca

Z ProFUTURO jest związana od 2011 r. przez syna Łukasza. "Dzięki opiece Stowarzyszenia mam siłę na codzienne zmaganie się z chorobą syna."

Małgorzata Dąbrowa

Członek

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, które zdobyła po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo ceni sobie współpracę z naszymi dorosłymi niepełnosprawnymi. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących.

mgr Krystyna Sobczak

Członek

Zespół diagnostyczny:

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; konsultant krajowy ds. psychoterapii dzieci i młodzieży; Specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych; certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat diagnosty ADOS-2, ADiR oraz STAT. Z ProFUTURO związana od 1994 r.

dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz dorosłych

dr n. med. Natalia Pytlińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Marta Mozol-Jursza

Psychiatra dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Lidia Matuszak-Wojciechowska

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Natalia Smalc

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Agata Osińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki; w Stowarzyszeniu zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ze Stowarzyszeniem ProFUTURO związana od 2009 roku. W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Realizuje terapię pedagogiczną dzieci od najmłodszych lat. Ponadto służy wsparciem rodzicom w różnych sytuacjach problemowych. Od 2018 roku jest również pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Poznaniu, gdzie zajmuje się realizowaniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz diagnozowaniem dzieci i młodzieży pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych. Ponadto prowadzi zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych dla młodzieży ze spektrum.

mgr Ewelina Trzeciak

Pedagog specjalny

Z wykształcenia psycholog. Od 2002 roku do teraz związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Początkowo jako terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, od kilku lat także jako psycholog - diagnosta. Ponadto, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla rodzin oraz ich dzieci po diagnozie, prowadząc konsultacje terapeutyczne i psychologiczne. Wykonuje także oceny rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat, posługując się Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową. Zajmuje się terapią z udziałem delfinów i związana jest z ośrodkiem Island Dolphin Care na Florydzie.

mgr Anna Kolan-Zwolińska

Psycholog

Zespół terapeutyczny:

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki; w Stowarzyszeniu zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Psycholog, Psychoterapeuta, Pracuje w języku polskim i angielskim. Prowadzi konsultacje psychologiczną, interwencję psychologiczną i psychoterapię dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Specjalizuje się w zaburzeniach rozwojowych w tym spektrum autyzmu, Zespole Aspergera, ADHD, zaburzeniach lękowych, tikach, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, depresji, dystymii, trudnościach i zaburzeniach adaptacyjnych, trudnościach i zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych i trudnych sytuacjach rodzinnych. Podlega regularnej superwizji pracy psychoterapeutycznej. tel. +48 664-467-081 anna.fitzgerald2011@gmail.com

mgr Anna Fitzgerald

Psycholog, psychoterapeuta

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), muzykoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kwalifikacje z zakresu terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opartej o teorię uczenia, certyfikowany masażysta dźwiękiem wg metody Petera Hess’a. Działania w ProFUTURO - Konsultacje indywidualne, Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe, Konsultacje przesiewowe, Konsultacje wspierające kompetencje wychowawcze rodziców/opiekunów dzieci z trudnościami wychowawczymi, Wczesne wspomaganie rozwoju, Masaż dźwiękiem. Doświadczenie zawodowe - Pedagog szkolny, nauczyciel w szkole specjalnej, Prywatna praktyka.

mgr Anna Kucz

Pedagog specjalny, muzykoterapeuta

Magister Pedagogiki specjalnej, oraz Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Specjalizuje się w pracy z osobami z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Od 12 lat pracuje w zawodzie – ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zdobyte zarówno w kontakcie indywidualnym jak i w trakcje zajęć grupowych (m.in. Trening Umiejętności Społecznych).

mgr Anna Zakrzewska

Pedagog specjalny

Zajmuje się oceną rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia, wstępną diagnozą dzieci pod kątem ASD oraz terapią małych dzieci. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem w przedszkolach masowych, w szkołach specjalnych oraz stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uzyskała liczne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kompetencje pracy z osobami z ASD.

mgr Joanna Adamczak

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Swo­­je do­­świa­d­cze­­nie za­­wo­­do­­we zdo­­by­­wa­­ła w przed­szko­lu in­te­gra­cyj­no­-te­ra­peu­tycz­nym, stowarzyszeniach, gabinetach terapeutycznych. Od 6 lat pracuje ja­ko te­ra­peu­ta z dzieć­mi ze spek­trum au­ty­zmu, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, Ze­spo­łem Dow­na.

mgr Joanna Kaźmierczak

Pedagog specjalny

Neurologopeda, pedagog specjalny, technik dentystyczny. Doświadczenie zdobywała w przedszkolu integracyjno-terapeutycznym, Ośrodku Wczesnej Interwencji, prywatnym gabinecie logopedycznym, Stowarzyszeniu ProFUTURO. Od 6 lat prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju (w tym spektrum autyzmu, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi niepełnosprawnościami).

mgr Joanna Jaśniak

Pedagog specjalny, neurologopeda

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Pedagog specjalny

Zespół organizacyjno - administracyjny:

Rzecznik osób z autyzmem i ich rodzin, mediator

Agnieszka Haremska

Rzecznik, mediator

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii – studiowała na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz samodzielną księgową – ukończyła kurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z ProFUTURO związana jest od 2004 r. W Stowarzyszeniu prowadzi obsługę sekretariatu, sprawy organizacyjne, administracyjno-gospodarcze, kadrowe, księgowe, płacowe, rozliczeniowe, ubezpieczeniowe, sprawy członkowskie, obsługę władz statutowych i inne. Prywatnie – mama dorosłego autysty. Lubi fantastykę – głównie czytać. :)

mgr Monika Złakowska

Usługi administracyjno-biurowe

Zespół kadry pomocniczej:

Studentka pedagogiki specjalnej. Ukończyła kurs Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Od 2018 roku udziela się w ProFUTURO jako Wolontariusz. Od 2019 roku prowadzi również zajęcia usprawniające rozwój umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Anita Zawidzka

Studentka pedagogiki specjalnej, zajęcia z dziećmi

Pedagog specjalny, Terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez pracę w  przedszkolu terapeutyczno-integracyjnym. Prowadząca zajęcia indywidualne i grupowe. - Obecnie nauczyciel wspomagający u chłopca z niepełnosprawnością ruchową (dystrofia mięśniowa Duchenne'a), prowadząca zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej.

lic. Klaudia Parowicz

Studentka pedagogiki specjalnej, zajęcia z dziećmi

Zespół animatorów kultury:

Magister filozofii. Lubi Teatr, książki, filmy, języki obce, pracę z ludźmi, zabawę z dziećmi. Jest osobą ze spektrum autyzmu. Swoje pasje i zainteresowania wykorzystuję w pracy w Stowarzyszeniu. Stara się pomóc innym w osiągnięciu jak największej samodzielności i największego rozwoju osobistego.

mgr Bartek Polcyn

Animator zajęć teatralnych, artystycznych

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, które zdobyła po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo ceni sobie współpracę z naszymi dorosłymi niepełnosprawnymi. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących.

mgr Krystyna Sobczak

Zajęcia z osobami dorosłymi

Współpracuj z nami:

Każda pomoc się liczy.  


Masz kwalifikacje (żadne nie są za male) ? Chcesz zrobić coś dobrego i pomóc ? Użyj formularza obok ,  napisz kilka słów o sobie i dołącz CV.


Nie masz kwalifikacji – dopiero się uczysz, lub po prostu chcesz pomóc – napisz do nas !


Dziękujemy