zarząd:

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki. W ProFUTURO zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Przewodnicząca

Z wykształcenia pracownik socjalny, mediator sądowy (w trakcie dalszego kształcenia). Z zamiłowania działaczka społeczna, mama 2 dzieci żyjących w swoich światach - jedno w uniwersum nastolatka, drugie w spektrum autyzmu. Dzięki 2,5 letniemu synowi związała się z ProFUTURO. Marzy o czasie wolnym, zapewne wówczas czytałaby więcej książek naukowych i trwoniła czas na filmy dokumentalne oraz miałaby szansę wykonać więcej rękodzieł. Pasjonuje się psychokryminalistyką.

Marlena Dworczyńska

Wiceprzewodnicząca

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Sekretarz

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii – studiowała na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz samodzielną księgową – ukończyła kurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z ProFUTURO związana jest od 2004 r. W Stowarzyszeniu prowadzi obsługę sekretariatu, sprawy organizacyjne, administracyjno-gospodarcze, kadrowe, księgowe, płacowe, rozliczeniowe, ubezpieczeniowe, sprawy członkowskie, obsługę władz statutowych i inne. Prywatnie – mama dorosłego autysty. Lubi fantastykę – głównie czytać. :)

mgr Monika Złakowska​

Skarbnik

Zajmuje się oceną rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia, wstępną diagnozą dzieci pod kątem ASD oraz terapią małych dzieci. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem w przedszkolach masowych, w szkołach specjalnych oraz stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uzyskała liczne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kompetencje pracy z osobami z ASD.

mgr Joanna Adamczak

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Barbara Antczak-Górka z wykształcenia geograf. Pasje - podróże, teatr. Pracuję na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Lubię robótki wełniane na drutach.

prof. UAM dr hab. Barbara Antczak-Górka

Przewodnicząca

Z ProFUTURO jest związana od 2011 r. przez syna Łukasza. "Dzięki opiece Stowarzyszenia mam siłę na codzienne zmaganie się z chorobą syna."

Małgorzata Dąbrowa

Członek

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, które zdobyła po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo ceni sobie współpracę z naszymi dorosłymi niepełnosprawnymi. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących.

mgr Krystyna Sobczak

Członek

Zespół diagnostyczny:

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; konsultant krajowy ds. psychoterapii dzieci i młodzieży; Specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych; certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat diagnosty ADOS-2, ADiR oraz STAT. Z ProFUTURO związana od 1994 r.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz dorosłych

dr n. med. Natalia Pytlińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Marta Mozol-Jursza

Psychiatra dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Lidia Matuszak-Wojciechowska

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Natalia Smalc

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Agata Osińska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki. W ProFUTURO zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ze Stowarzyszeniem ProFUTURO związana od 2009 roku. W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Realizuje terapię pedagogiczną dzieci od najmłodszych lat. Ponadto służy wsparciem rodzicom w różnych sytuacjach problemowych. Od 2018 roku jest również pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Poznaniu, gdzie zajmuje się realizowaniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz diagnozowaniem dzieci i młodzieży pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych. Ponadto prowadzi zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych dla młodzieży ze spektrum.

mgr Ewelina Trzeciak

Pedagog specjalny

Z wykształcenia psycholog. Od 2002 roku do teraz związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Początkowo jako terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, od kilku lat także jako psycholog - diagnosta. Ponadto, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla rodzin oraz ich dzieci po diagnozie, prowadząc konsultacje terapeutyczne i psychologiczne. Wykonuje także oceny rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat, posługując się Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową. Zajmuje się terapią z udziałem delfinów i związana jest z ośrodkiem Island Dolphin Care na Florydzie.

mgr Anna Kolan-Zwolińska

Psycholog

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Tomasz Nęcki

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Katarzyna Rutkowska

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarz, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Weronika Zwolińska

Rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Zespół terapeutyczny:

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki. W ProFUTURO zajmuje się diagnozą przesiewową pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), prowadzi terapię pedagogiczną i logopedyczną niemowląt i małych dzieci z ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych (między innymi ADOS, STAT, SACS) oraz z zakresu terapii (między innymi: wczesna interwencja logopedyczna, PECS, terapia dzieci z ASD).

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w języku polskim i angielskim. Prowadzi konsultacje psychologiczne, interwencję psychologiczną i psychoterapię dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Specjalizuje się w zaburzeniach rozwojowych w tym spektrum autyzmu, zespole Aspergera, ADHD, zaburzeniach lękowych, tikach, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, depresji, dystymii, trudnościach i zaburzeniach adaptacyjnych, trudnościach i zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych i trudnych sytuacjach rodzinnych. Podlega regularnej superwizji pracy psychoterapeutycznej. tel. +48 664-467-081, anna.fitzgerald2011@gmail.com

mgr Anna Fitzgerald

Psycholog, psychoterapeuta

Pedagog specjalny, terapeuta, pracownik naukowy i dydaktyczny poznańskich uczelni wyższych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uzyskała potwierdzenie swoich kwalifikacji licznymi certyfikatami, m.in. udziałem w: III-stopniowym kursie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, szkoleniami z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych, kursie języka migowego, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), kursie z diagnozy i terapii dziecka z ASD, szkoleniu z komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS.

dr n. społ. Julia Kisielewska

Pedagog specjalny

Magister pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Specjalizuje się w pracy z osobami z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Od 12 lat pracuje w zawodzie – ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zdobyte zarówno w kontakcie indywidualnym jak i w trakcje zajęć grupowych (m.in. Trening Umiejętności Społecznych).

mgr Anna Zakrzewska

Pedagog specjalny

Zajmuje się oceną rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia, wstępną diagnozą dzieci pod kątem ASD oraz terapią małych dzieci. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem w przedszkolach masowych, w szkołach specjalnych oraz stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uzyskała liczne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kompetencje pracy z osobami z ASD.

mgr Joanna Adamczak

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Swo­­je do­­świa­d­cze­­nie za­­wo­­do­­we zdo­­by­­wa­­ła w przed­szko­lu in­te­gra­cyj­no­-te­ra­peu­tycz­nym, stowarzyszeniach, gabinetach terapeutycznych. Od 6 lat pracuje ja­ko te­ra­peu­ta z dzieć­mi ze spek­trum au­ty­zmu, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, Ze­spo­łem Dow­na.

mgr Joanna Kaźmierczak

Pedagog specjalny

mgr Monika Kamińska

Pedagog specjalny, neurologopeda

Psycholog, psychoterapeuta. Od 2013 r. pracuje terapeutycznie w Ośrodkach Rehabilitacyjnych dla dziećmi z zaburzeniami rozwoju. W ProFUTURO prowadzi zajęcia psychologiczne indywidualne oraz grupowe dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców. Odbyła liczne kursy dotyczące wczesnego wykrywania, diagnozy, terapii dzieci z autyzmem (m.in. SACS, M-CHAT, PECS, Kurs Terapii Dzieci z ASD). Podczas zajęć psychologicznych skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, a także omówieniu trudności wychowawczych rodziców.

mgr Agata Silczak-Kubacka

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończył kierunek pedagogika specjalna na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest w trakcie studiów magisterskich z edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z osobami z niepełnosprawnością pracuje od 11 lat (najpierw wolontaryjnie, a później zawodowo). Jego doświadczenie zawodowe dotyczy głównie młodzieży i dorosłych z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu. Zna podstawy języka migowego.

lic. Remigiusz Karbowski

Pedagog specjalny

Absolwentka studiów I stopnia o specjalnościach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych II stopnia na UAM. Na co dzień współpracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autystycznym spektrum zaburzeń. Od 2016 roku działa w ProFUTURO, najpierw angażując się w wolontariat, aktualnie prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne. Zawodowo związana ze Szkołą Podstawową dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Fundacją Dom Autysty.

lic. Klarysa Świeżek

Pedagog specjalny

Absolwentka studiów I stopnia pedagogiki specjalnej o specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskała tytuł magistra z pedagogiki o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z terapii autyzmu. Doświadczenie zdobywała w szkole specjalnej jako nauczyciel oraz w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie. Aktualnie pracuje jako nauczyciel-terapeuta w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu.

mgr Marta Stanisławiak

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, Terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez pracę w  przedszkolu terapeutyczno-integracyjnym. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Obecnie nauczyciel wspomagający u chłopca z niepełnosprawnością ruchową (dystrofia mięśniowa Duchenne'a), prowadzi zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej.

lic. Klaudia Parowicz

Pedagog specjalny

Neurologopeda. Pracuje w przedszkolu o profilu terapeutycznym, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci z ASD, a także wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

mgr Karolina Radziemska

Neurologopeda

Zespół organizacyjno - administracyjny:

Rzecznik osób z autyzmem i ich rodzin, mediator

Agnieszka Haremska

Rzecznik, mediator

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii – studiowała na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz samodzielną księgową – ukończyła kurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z ProFUTURO związana jest od 2004 r. W Stowarzyszeniu prowadzi obsługę sekretariatu, sprawy organizacyjne, administracyjno-gospodarcze, kadrowe, księgowe, płacowe, rozliczeniowe, ubezpieczeniowe, sprawy członkowskie, obsługę władz statutowych i inne. Prywatnie – mama dorosłego autysty. Lubi fantastykę – głównie czytać. :)

mgr Monika Złakowska

Usługi administracyjno-biurowe

Usługi porządkowe

inż. Joanna Wiza

Usługi porządkowe

Zespół kadry pomocniczej:

Studentka pedagogiki specjalnej. Ukończyła kurs Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Od 2018 roku udziela się w ProFUTURO jako Wolontariusz. Od 2019 roku prowadzi w ProFUTURO zajęcia usprawniające rozwój umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a od 2020 roku zajęcia indywidualne i grupowe z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Anita Zawidzka

Studentka pedagogiki specjalnej

Jestem tym, kim mnie widzisz, choć ja widzę to inaczej! Pytanie, czy to ja pragnę poznawać świat, czy pragnę, żebyście mi go pokazali? Będziemy eksplorować świat uczuć i relacji, będziemy poznawać przez doświadczanie. Będziemy współdziałać i rywalizować! Mam na imię Łukasz i zapraszam Cię do wspólnego poznawania rzeczywistości.

Łukasz Hynek

Student psychologii

Zespół animatorów kultury:

Magister filozofii. Lubi Teatr, książki, filmy, języki obce, pracę z ludźmi, zabawę z dziećmi. Jest osobą ze spektrum autyzmu. Swoje pasje i zainteresowania wykorzystuję w pracy w Stowarzyszeniu. Stara się pomóc innym w osiągnięciu jak największej samodzielności i największego rozwoju osobistego.

mgr Bartek Polcyn

Animator zajęć teatralnych, artystycznych

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, które zdobyła po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo ceni sobie współpracę z naszymi dorosłymi niepełnosprawnymi. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących.

mgr Krystyna Sobczak

Zajęcia z osobami dorosłymi

Współpracuj z nami:

Każda pomoc się liczy.  


Masz kwalifikacje (żadne nie są za male) ? Chcesz zrobić coś dobrego i pomóc ? Użyj formularza obok ,  napisz kilka słów o sobie i dołącz CV.


Nie masz kwalifikacji – dopiero się uczysz, lub po prostu chcesz pomóc – napisz do nas !


Dziękujemy