Sytuacja zażegnana. Można już do nas pisać na adres mailowy: biuro@pro-futuro.org.

Ze względu pewne problemy techniczne (mamy nadzieję, że przejściowe) prosimy pisać na adres mailowy: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl. Adres biuro@pro-futuro.org jest nieaktywny. Jeżeli wysłałaś(eś) wiadomość na adres biuro@pro-futuro.org po dniu 7 września 2022 r. i nie otrzymałaś(eś) odpowiedzi, napisz jeszcze raz na adres stowarzyszenieprofuturo@wp.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

***

Od dnia 27.12.2021 r. rozpoczynamy kompleksowy remont łazienki w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82. Od dnia 01.01.2022 r. będzie możliwe korzystanie z tymczasowej toalety. 

***

W czasie pandemii koronawirusa musimy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i dlatego przygotowaliśmy Wytyczne dla osób przychodzących do ProFUTURO. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, a w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o stosowanie się do zasad.

Wytyczne dla osób przychodzących do ProFUTURO

 1. Przed wejściem do lokalu ProFUTURO należy wypełnić ankietę epidemiologiczną. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej www.pro-futuro.org, a także przy drzwiach wejściowych do lokalu (zalecane jest korzystanie z własnego długopisu). Ankietę należy wypełnić przed każdą wizytą w ProFUTURO i podpisaną oddać pracownikowi ProFUTURO.
 2. Po wejściu do lokalu ProFUTURO należy zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe. Dzieciom należy umyć ręce (nie zaleca się stosowania środków dezynfekcji u dzieci poniżej 6. roku życia). Noszenie rękawiczek nie zastępuje mycia rąk.
 3. Wykonany zostanie pomiar temperatury u osób wchodzących do lokalu przy pomocy termometru bezdotykowego (za zgodą).
 4. Należy stosować własne środki ochrony indywidualnej – maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.
 5. Na konsultacje przyjmowane będą osoby wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.
 6. Na umówione konsultacje nie może przyjść osoba, która: ma objawy wskazujące na chorobę zakaźną, jest w trakcie obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie, skierowaną do izolacji.
 7. Pracownik ProFUTURO ma prawo odmówić udziału w konsultacjach osobie z objawami infekcji, objawami wskazującymi na chorobę zakaźną, a także gdy pomiar temperatury wykaże więcej niż 37,5°C.
 8. Nieobecność na konsultacjach należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje lub zgodnie z zasadami kontraktu podpisanego z terapeutą prowadzącym.
 9. Na konsultacje należy przychodzić punktualnie na wyznaczoną godzinę.
 10. Dziecko na konsultacje przyprowadza i odbiera 1 opiekun, który w miarę możliwości oczekuje na dziecko poza budynkiem (nie dotyczy diagnoz). Jeżeli opiekun czeka na dziecko w lokalu to obowiązkowo zakłada maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki.
 11. Należy punktualnie odbierać dziecko po konsultacjach.
 12. W sytuacji, gdy w lokalu przebywają osoby, które zakończyły już konsultacje, kolejne osoby powinny czekać przed budynkiem, aż poprzednicy wyjdą z lokalu.
 13. Dziecko może korzystać z toalety wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub pracownika ProFUTURO, który dezynfekuje toaletę po jej użyciu i pamięta o myciu rąk wodą z mydłem.
 14. Na konsultacje nie należy przynosić przedmiotów z domu.
 15. Poczekalnia i kuchnia są wyłączone z użytku.
 16. W poczekalni nie wolno otwierać szaf i wyjmować z nich przedmiotów. Nie wolno wchodzić do innych pomieszczeń bez zgody pracownika ProFUTURO (nie dotyczy toalety).
 17. Należy zachować dystans między osobami – przynajmniej 2 metry.
 18. W lokalu równocześnie może przebywać do 10 osób z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Wszystkie osoby, które wchodzą do ProFUTURO powinny najpierw wypełnić Ankietę epidemiologiczną i przekazać ją terapeucie.