Informator

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, autorstwa Anety Wojciechowskiej, dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Poznania:

http://www.poznan.pl/mim/hc/news/informator-dla-rodzicow-dzieci-z-niepelnosprawnoscia,89409.html

Wznowienie:

http://www.poznan.pl/mim/hc/news/informator-dla-rodzicow-dzieci-z-niepelnosprawnoscia-wznowienie,100910.html