tablica-informacyjna

Informator dla rodziców osób z autyzmem z województwa wielkopolskiego został opracowany w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem” realizowanego przez PFRON w partnerstwie z 9 organizacjami zrzeszonymi w Porozumieniu Autyzm-Polska w tym ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informator Grudzień 2009 r. Edycja 1

Informator_logotypy Grudzień 2009 r. Edycja 1

AUTORZY:

Ewelina Jankowiak, Aneta Wojciechowska

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO

 

Informator powstał dzięki funduszom otrzymanym z Unii Europejskiej i PFRON oraz funduszom własnym Stowarzyszenia ProFUTURO.

Dodaj komentarz