DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY
pod kątem ZABURZEń
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Rejestracja na spotkanie diagnostyczne odbywa się tylko drogą mailową lub za pomocą formularza na dole strony.
Prosimy o kontakt:
biuro@pro-futuro.org

Niepokojące zachowania, które utrudniają komunikację, zakłócają kontakty społeczne czy objawiają się w sztywnych zainteresowaniach są zazwyczaj pierwszym impulsem do uważniejszej obserwacji zachowań dziecka. W naszym Stowarzyszeniu możliwa jest pełna diagnoza z udziałem kilku specjalistów, którzy rozpoznają możliwości i trudności badanej osoby. 

Proces diagnostyczny prowadzony jest przez trzyosobowy zespół: lekarza psychiatrę, psychologa, pedagoga specjalnego / logopedę  i trwa ok. 3 godzin. Spotkania diagnostyczne odbywają się w środy od godz. 8.30. Aby zgłosić się na diagnozę nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Diagnoza jest płatna – 1200 zł.

Podczas spotkania diagnostycznego specjaliści analizują dostarczoną dokumentację i filmy, przeprowadzają wywiad z rodzicami / opiekunami dziecka, przeprowadzają badanie testem ADOS-2, obserwują dziecko i dokonują oceny zachowania i umiejętności w sytuacjach swobodnych i zadaniowych. Proces diagnozy kończy się szczegółowym omówieniem spostrzeżeń i wydaniem zaświadczenia o stwierdzeniu lub wykluczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu wraz z opisem z diagnozy.  

Na spotkanie diagnostyczne należy przynieść:

 • dokumentację medyczną dziecka;
 • książeczkę zdrowia dziecka;
 • opinie (np. psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, opinie z przedszkola / żłobka / szkoły – na formularzu, który jest dostępny w wersji MS Word tutaj lub  PDF tutaj);
 • filmy z dzieckiem w grupie rówieśniczej – koniecznie;
 • zdjęcie dziecka.

Filmy z dzieckiem:

Badanie diagnostyczne odbywa się w nowym dla dziecka miejscu, z nowymi osobami, jedynie w kontakcie z osobami dorosłymi i dlatego ważna jest możliwość poznania naturalnych zachowań dziecka.

Nagrania filmowe powinny:

 • pokazywać funkcjonowanie dziecka w codziennych, naturalnych sytuacjach;
 • być z kliku rożnych dni, a urywki nie za krótkie, tak aby pokazywały sytuację całościowo;
 • trwać minimum 30 minut.

W szczególności filmy powinny uwzględniać:

 • samodzielną zabawę̨ / aktywność dziecka w czasie wolnym;
 • zabawę / wspólną aktywność z rodzicem;
 • zabawę z rówieśnikami, swobodne zabawy z innymi dziećmi, ewentualnie jednym dzieckiem w podobnym wieku (najbardziej diagnostyczne są filmy, na których dzieci bawią się bez udziału osoby dorosłej, gdy widać dzieci z bliska, aby można było ocenić, jak ze sobą rozmawiają i jak się bawią / wykonują wspólne czynności, ważniejsze są zabawy z wykorzystaniem zabawek niż ruchowe);
 • nagrania z domowej wideoteki – ukazujące sytuacje społeczne np. imprezy rodzinne, wakacje, codzienne sytuacje domowe itp., ważne są też filmy z lat wcześniejszych;
 • zachowania niepokojące rodziców (jeżeli takie występują).

DIAGNOZA OSÓB DOROSŁYCH:

ProFUTURO nie diagnozuje osób dorosłych. Osoby dorosłe mogą poddać się diagnozie

 bezpłatnie:

 • poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci w ramach NFZ np. Poznań, ul. Opolska 58, tel. 618322961, e-mail: poradnia@opolska.med.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (dla osób uczących się w poznańskich placówkach oświatowych) w Poznaniu na ul. Słowackiego 54/56, tel. 616397665

lub odpłatnie w Centrum Terapii JaKto: Poznań, ul. Piątkowska 118/38:

 • prof. dr  hab. n. med. Agnieszka Słopień, Specjalista psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych, tel. 720 841 092 (rejestracja w pon.  i wt. 12.00-19.00, pt. 15.00-19.00)
 • mgr Anna Kolan-Zwolińska (psycholog) i drugi diagnosta (pedagog specjalny), tel. 609 203 439
 • mgr Katarzyna Wojciechowska (psycholog) i  drugi diagnosta (pedagog specjalny), tel. 694 058 618

LOKALIZACJA:

 

Lokal Stowarzyszenia ProFUTURO, w którym odbywają się diagnozy znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82, w odrębnym budynku, tuż za garażami. Z ulicy Szamarzewskiego należy wjechać przez bramę/szlaban na teren Ośrodka, brama znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do Ośrodka (parterowy budynek). Przy bramie wjazdowej jest transformator (budynek z prądem). Dla lepszej orientacji: na ulicy Szamarzewskiego pomiędzy ulicami Szpitalną a Szamotulską jest po jednej stronie ulicy Szpital Kliniczny i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a po drugiej stronie ulicy Policealne Studium Medyczne, bloki mieszkalne i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

 

Uwaga – Prosimy o kontakt telefoniczny w celu otwarcia szlabanu  – tel. 61 843 40 38

WSKAZOWKI DOJAZDU:

MAPKA DOJAZDU:

Formularz zgłoszeniowy

  Skip to content