Zespół diagnostyczny:

Agnieszka Słopień – psychiatra

Natalia Pytlińska – psychiatra

Marta Mozol-Jursza – psychiatra

Lidia Matuszak-Wojciechowska – lekarz, rezydent psychiatrii

Natalia Smalc – lekarz, rezydent psychiatrii

Anna Kolan-Zwolińska – psycholog

Aneta Wojciechowska – pedagog specjalny, neurologopeda

Natalia Juchniewicz – kognitywista, neurologopeda

Ewelina Trzeciak – pedagog specjalny

x

Zespół terapeutyczny:

Aneta Wojciechowska – pedagog specjalny, neurologopeda

Anna Fitzgerald – psycholog

Anna Zakrzewska – pedagog specjalny

Joanna Adamczak – pedagog specjalny

Joanna Kaźmierczak – pedagog specjalny

Joanna Jaśniak – neurologopeda

Julia Kisielewska – pedagog specjalny

x

Zespół animatorów kultury (jednoosobowy):

Bartek Polcyn – animator zajęć teatralnych, artystycznych

x

Zespół organizacyjno-administracyjny:

Agnieszka Haremska – rzecznik, mediator

Monika Złakowska – usługi administracyjno-biurowe

Anna Kuźma – usługi księgowe

x

Zespół wolontariuszy:

Krystyna Sobczak – zajęcia z osobami dorosłymi

Anita Zawidzka – studentka pedagogiki specjalnej, zajęcia z dziećmi

Klaudia Parowicz – studentka pedagogiki specjalnej, zajęcia z dziećmi