Zapraszamy rodziców z dziećmi do Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu na ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 na bezpłatne konsultacje przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie autyzmu.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 6 do 42 miesiąca życia.

Szczególnie zapraszamy dzieci z Poznania i okolic.

Konsultacje odbędą się w sobotę 18 listopada 2023 r.

Konsultacji udzielać będą pedagodzy specjalni, psychologowie, terapeuci. Specjaliści zwrócą uwagę na wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji społecznej, opóźnienie w rozwoju poznawczym, zaburzenia społeczno-emocjonalne.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ.

Zapisy przyjmujemy wyłącznie na adres mailowy: biuro@pro-futuro.org.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek dziecka – podany w miesiącach,
  • numer telefonu do rodzica,
  • miejscowość zamieszkania.

Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną z godziną wizyty.

Przed podaniem powyższych danych należy zapoznać się z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną. Podanie danych niezbędnych do rejestracji dziecka na konsultacje jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy.

Konsultacje przesiewowe zmierzają, jak mówi nazwa, do „przesiania” (podzielenia) dzieci na te, które wymagają dalszej diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i na te, których ewentualne zaburzenie nie wynika z autyzmu, a więc diagnostyki w kierunku autyzmu nie potrzebują. Konsultacje te nie kończą się postawieniem rozpoznania i nie zastąpią spotkania diagnostycznego. Test m-chat, wykorzystywany podczas spotkania, jest podstawowym narzędziem używanym przy tego typu konsultacjach, dostępnym w Internecie. Konsultacje są dla rodziców, którzy nie byli jeszcze ze swoim dzieckiem u specjalisty, obawiają się, że zachowanie ich dziecka może wynikać z autyzmu i chcieliby to sprawdzić.