Ogłaszamy nabór na letni trening umiejętności psycho-społecznych dla młodzieży i osób dorosłych z zespołem Aspergera lub autyzmem. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez wypełnienie niniejszego formularza Zgłoszenie na TUPS Lato 2023
 
***
Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS) to zajęcia grupowe mające na celu poprawę funkcjonowania uczestnika zajęć w grupie rówieśniczej oraz poprawę w radzeniu sobie z własnymi emocjami i aktywne funkcjonowanie w interaktywnym otoczeniu. Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych osób z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym (w normie intelektualnej).
 
Wiek uczestników zajęć:
– grupa młodzieżowa: 13-17 lat,
– grupa dorosła: od 18 lat wzwyż.

Terminy zajęć:
– grupa młodzieżowa: 17-21.07.2023 r. godz. 8.00-12.00,
– grupa dorosła: 17-21.07.2023 r. godz. 13.00-17.00.

Trening prowadzony będzie w grupach od 6 do 10 osób.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie osoby: mgr Annę Fitzgerald (psycholog, psychoterapeuta) oraz osobę wspomagającą.

Miejsce zajęć: Poznań – siedziba Stowarzyszenia ProFUTURO na ul. Szamarzewskiego 78/82, lokal Kuźnia Talentów ProFUTURO na ul. Kościuszki 80, najbliższe otoczenie.

Koszt zajęć: 550 zł / 1 os. / turnus.

II śniadanie i napoje uczestnicy przynoszą ze sobą.

Cel i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb uczestników zajęć. Dopuszcza się zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia turnusów oraz organizację dodatkowych turnusów w sierpniu.

Przed włączeniem uczestnika do grupy niezbędne będą konsultacje indywidualne. Rodzice / opiekunowie i  przyszli uczestnicy zajęć otrzymają informację zwrotną z zaproszeniem na spotkanie z psychologiem prowadzącym. Intencją spotkania będzie poznanie potencjalnego uczestnika zajęć, zbadanie jego profilu, potrzeb i predyspozycji w celu kwalifikacji do grupy. Na spotkanie przyszły uczestnik zajęć przychodzi z rodzicami / opiekunami.

Pytania można kierować: anna.fitzgerald2011@gmail.com, +48 66 44 67 081.