Poszukujemy logopedy / neurologopedy do pracy z dziećmi z ASD oraz zaburzeniami rozwoju mowy i języka w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ProFUTURO w Poznaniu. 

Zatrudnimy osobę, która ma doświadczenie w pracy z osobami z ASD (terapia mowy, komunikacja społeczna, system AAC).

Oferta dotyczy pracy na umowę zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej. 

Aplikacje (CV + zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy kierować na adres: biuro@pro-futuro.org. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez ProFUTURO danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia, a podanie ich treści jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, po którym zostaną zniszczone. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.