Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zaprasza swoich Członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 1800 w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu.

***  

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
  2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  5. Wybory uzupełniające do Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

***

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym – z zachowaniem dystansu społecznego oraz użyciem środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji).

***

W czasie pandemii koronawirusa musimy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i dlatego przygotowaliśmy Wytyczne dla osób przychodzących do ProFUTURO. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, a w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o stosowanie się do zasad.

Wszystkie osoby, które wchodzą do ProFUTURO powinny najpierw wypełnić Ankietę epidemiologiczną i przekazać ją terapeucie lub innemu pracownikowi ProFUTURO.