Zapraszamy do Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82 na bezpłatne konsultacje przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie autyzmu u dzieci w wieku od 6 do 42 miesiąca życia.

Konsultacje prowadzone będą we wtorki w godzinach porannych w miesiącach lipiec-sierpień 2020 r.

Konsultacji udzielać będzie pedagog specjalny, logopeda, który zwróci uwagę na wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziecka, zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji społecznej, opóźnienie w rozwoju poznawczym, zaburzenia społeczno-emocjonalne.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro@pro-futuro.org. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka (podany w miesiącach), numer telefonu do rodzica, miejscowość zamieszkania. Po przyjęciu zgłoszenia wysłana zostanie informacja zwrotna z datą i godziną wizyty.

***

Oferta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Poznania.

Bezpłatne konsultacje przesiewowe odbywają się w ramach zadania
publicznego pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.

#poznanwspiera