Kolejna decyzja Wojewody Wielkopolskiego zobowiązuje Stowarzyszenie do pozostania zamkniętym.

https://www.poznan.uw.gov.pl/wielkopolski-urzad-wojewodzki-komunikaty/decyzja-wojewody-wielkopolskiego-z-dnia-8-maja-2020-r-3 

***

Stowarzyszenie ProFUTURO pozostanie zamknięte aż do odwołania.

ProFUTURO, jako jednostka prowadząca wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ośrodku dziennym, mająca siedzibę w Poznaniu i realizująca zadania publiczne finansowane z budżetu gminy, otrzymuje polecenia z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, wystosowane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, a dotyczące zawieszenia działalności:

https://www.poznan.uw.gov.pl/wielkopolski-urzad-wojewodzki-komunikaty/decyzja-wojewody-wielkopolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2020-2

ProFUTURO zobowiązuje się do wykonywania poleceń Wojewody Wielkopolskiego.

***

Po wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii przedłużono zamknięcie placówek oświatowych do dnia 14 kwietnia 2020 r.  ProFUTURO włącza się w zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii i pozostaje nadal zamknięte.

***

Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Poznania rekomenduje zawieszenie do dnia 29 marca 2020 r. lub do odwołania wszystkich wydarzeń mających charakter bezpośrednich spotkań, konsultacji, konferencji, wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym itd. 

Przedłużamy zatem zamknięcie Stowarzyszenia na razie do dnia 29 marca 2020 r. 

Zapraszamy rodziców na naszego facebooka po ciekawe propozycje zabaw i zajęć z dziećmi.

***

Wojewoda Wielkopolski poleca zamknąć placówki wsparcia dziennego do dnia 25.03.2020 r. włącznie. Dostosujemy się do tego polecenia.

***

Aktualna sytuacja zmusza nas do zawieszenia przyjmowania nowych zgłoszeń na badania pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Zaplanowane w najbliższym czasie diagnozy zostaną przesunięte na inny termin. O sytuacji będziemy na bieżąco informować rodziców bezpośrednio zainteresowanych. 

***

Ze względu na zalecenia Sanepidu i zgodnie z decyzją podjętą przez Miasto Poznań w sprawie sytuacji epidemiologicznej w Poznaniu, a także zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia ProFUTURO, informuję, że wszystkie zajęcia, które zaplanowane są w terminie 11-24.03.2020 r. zostają odwołane.

Aneta Wojciechowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia ProFUTURO

***

Biuro Stowarzyszenia działa. Kontakt wyłącznie mailowy: biuro@pro-futuro.org.