Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS) to zajęcia grupowe mające na celu poprawę funkcjonowania uczestnika zajęć w grupie rówieśniczej oraz poprawę w radzeniu sobie z własnymi emocjami i aktywne funkcjonowanie w interaktywnym otoczeniu. Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych osób z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym (w normie intelektualnej).

TUPS Lato 2020 odbędzie się w ramach zadania publicznego pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania. W ramach zadania zajęcia będą bezpłatne.

Zajęcia skierowane są do osób, które spełnią wszystkie z poniższych warunków:
1) są mieszkańcami Poznania;
2) są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania;
3) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wiek uczestników zajęć:
– grupa młodzieżowa: 12-17 lat,
– grupa osób dorosłych: od 18 lat wzwyż.

Terminy zajęć:
– grupa młodzieżowa: 6-10.07.2020 r. godz. 8.00-12.00,
– grupa osób dorosłych: 6-10.07.2020 r. godz. 12.30-16.30.

Trening prowadzony będzie w grupach od 6 do 10 osób.

Zajęcia grupy młodzieżowej prowadzone będą przez dwie osoby.

Miejsce zajęć: siedziba Stowarzyszenie ProFUTURO w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82

Cel i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb uczestników zajęć.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza:  Zgłoszenie TUPS Lato 2020

Pytania kierować na adres: anna.fitzgerald2011@gmail.com

 

TUPS LATO 2020 odbywa się w ramach zadania publicznego pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.

#poznanwspiera