Jeżeli Twoje Dziecko...

(do drugiego roku życia)

  • nie reaguje na imię, unika patrzenia na innych;
  • nie wykonuje prostych poleceń
  • nie odwzajemnia uśmiechu, nie zauważa emocji innych
  • nie wskazuje palcem tego, co chce otrzymać lub tego, co co je zainteresowało
  • nie dzieli się radością z tego, co zobaczyło lub gdy coś dostało
  • nie mówi lub rozwój mowy przebiega z opoóźnieniem; nie kompensuje braku mowy za pomocą gestów, dżwięków, mimiki; wydaje dźwięki które nie służą komunikacji 
Skip to content