TUPS Lato 2019 – turnusy tygodniowe

Trening Umiejętności Psycho-Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym (dla osób w normie intelektualnej) Informacje organizacyjne: – trening prowadzony jest w grupach (od 6 do 10 osób w grupie);…

Nowe Władze ProFUTURO

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w dniu 20 września 2020 roku wybrało nowe Władze Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję. Gratulujemy, życzymy powodzenia…