Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 18.00

w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącą Stowarzyszenia.
  2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków – Przewodniczącego i dwóch Członków.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.