Od 18 kwietnia 2018 r. w Sejmie trwa protest rodzin osób niepełnosprawnych. Jesteśmy całym sercem za nimi, popieramy przedstawione postulaty, trzymamy kciuki.

Według protestujących w Sejmie rodziców dzieci niepełnosprawnych priorytetowe są dwa postulaty:

  1. Wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia – w kwocie 500 złotych miesięcznie, bez kryterium dochodowego. Dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.
  2. Zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

(http://www.tvn24.pl)

***

Rada Porozumienia AUTYZM-POLSKA, zrzeszającego 60 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem w całej Polsce, wyraża swoje poparcie dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin strajkujących w Sejmie.

 

Solidaryzujemy się z Waszymi postulatami mając jednocześnie świadomość, że walczycie o minimum dla godnego życia. Konieczne jest  stworzenie systemu wsparcia dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych w celu ich rzeczywistego włączenia w życie społeczne. Wyrażamy szacunek dla Waszej odwagi i determinacji. Dzięki Wam problemy osób niepełnosprawnych wreszcie uzyskały właściwą rangę i zaistniały w przestrzeni publicznej.

 

Organizacje należące do Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA:

  • Fundacja SYNAPSIS, Warszawa,
  • Fundacja WSPÓLNOTA NADZIEI, Więckowice k. Krakowa,
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Zarząd Główny, Warszawa.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań,
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk,
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym DALEJ RAZEM, Zielona Góra,
  • Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach WSPÓLNY ŚWIAT, Biała Podlaska.