Proponowany porządek

Walnego Zgromadzenia Porozumienia AUTYZM-POLSKA

w dniu 18 stycznia 2018 r. [czwartek], godz. 10.30-15.00

Miejsce spotkania: Fundacja SYNAPSIS (sala przy recepcji w budynku głównym), ul. Ondraszka 3, Warszawa

 

10.30 – 10.40     Otwarcie spotkania. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40 – 11.00     Autoprezentacja organizacji pragnących przystąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowych członków.

11.00 – 12.00     Zaprezentowanie Statutu Porozumienia AUTYZM-POLSKA i dyskusja. Podział najbliższych zadań związanych z rejestracją  Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

12.00 – 13.00     Relacja Rady Porozumienia i Zespołu Rzecznictwa z działalności rzeczniczej  Porozumienia AUTYZM-POLSKA (M. Jankowska, M. Wroniszewska, M. Rybicka). Omówienie aktualnej sytuacji  dorosłych osób z ASD w Polsce. (Monitoring Konwencji Praw ON w całym kraju, sygnały z poradnictwa, wykorzystanie Programu Za Życiem).

13.00 – 13.30     Przerwa.

13.30 – 14.00     Dyskusja o kierunku i zakresie działań rzeczniczych w 2018 r. Z jakimi organizacjami / instytucjami współpracować w tym zakresie. Podział zadań.

  • priorytety działań na szczeblu centralnym,
  • najważniejsze zadania na szczeblach samorządowych (np. polityka zdrowotna, polityka społeczna w tym mieszkalnictwo wspomagane).

14.00 – 14.30     Sprawy organizacyjne – Sekretariat.

14.30 – 15.00     Zapowiedzi: konferencje i inne wydarzenia w  najbliższych miesiącach. Wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach różnych organizacji. Wolne wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.

 

Roczną składkę członkowską w wysokości 150,00 zł można wpłacać na rachunek bankowy: Bank PKO BP SA 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 78/82, z dopiskiem „Składka na Porozumienie A-P 2018”.