W imieniu uczestników zajęć odbywających się w Kuźni Talentów ProFUTURO w Poznaniu na ul. Kościuszki 80 zwracamy się z prośbą o podarowanie sprawnego laptopa do łączenia się z Internetem i odtwarzania filmów. Ostatnio mamy czarną serię w Kuźni – jeden laptop trwale uszkodził się po zderzeniu z podłogą, a drugi laptop został skradziony podczas niekończącej się wymiany instalacji grzewczej w kamienicy.  Będziemy wdzięczni za pomoc.