List ws. reformy edukacji

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, postanowiłem osobiście monitorować sytuację.

W związku z tym, apeluję gorąco do Państwa o uwagi odnośnie nowych przepisów. Szczególnie cenne będą dla mnie komentarze, które zobrazują działanie ww. rozporządzenia w praktyce. Zebrane od Państwa informacje zamierzam przekazać ekspertom pracującym nad propozycją nowelizacji rozporządzenia. Uprzejmie proszę o przesyłanie Państwa komentarzy na adres mailowy mojego biura w Katowicach: biuro@plura.pl.

Z poważaniem,

Marek Plura

Poseł do Parlamentu Europejskiego