Zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem na szkolenie Praca z małym dzieckiem z autyzmem, które odbędzie się w dniu 03.06.2017 r. (sobota) w godz. 10.00-13.00.

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci w wieku do 6 r.ż. z potwierdzoną diagnozą ze spektrum autyzmu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie kserokopii lub skanu jednego z dwóch dokumentów wystawionych na dziecko:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą ze spektrum autyzmu wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub
  • orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem 12-C wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Ilość miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie Stowarzyszenia. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpływu orzeczenia.

Chętni na szkolenie proszeni są o zgłaszanie się na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, a w załączniku skan pierwszej i drugiej strony orzeczenia.

Szkolenie odbędzie się  w lokalu Stowarzyszenia ProFUTURO w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie.

Szkolenie jest bezpłatne.

0

***

Program szkolenia:

1. Ogólna charakterystyka osób z autyzmem.

2. Przygotowanie do pracy z dzieckiem i zasady prowadzenia terapii indywidualnej.

3. Sfery rozwijane w terapii.

4. Stosowanie i redukowanie podpowiedzi.

5. Wzmocnienia i sposoby podawania.

6. Samodzielność w zakresie jedzenia i picia / ubierania się / korzystania z toalety.

***

Szkolenie poprowadzi pedagog specjalny mgr Izabella Grzesiak – terapeutka na co dzień pracująca z osobami z autyzmem oraz członek zespołu diagnostycznego.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zbierze się odpowiednio duża grupa lub pojawią się inne okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym terminie.