Prof. dr hab. Irena Obuchowska od samego początku wspierała działalność Stowarzyszenia na Rzecz z Osób z Autyzmem ProFUTURO. Zawsze miła, uśmiechnięta i serdeczna. Potrafiła godzinami rozmawiać z rodzicami dzieci z autyzmem. Wspierała ich swą wiedzą, ale także dobrym i ciepłym słowem. Patrzyła jak mali podopieczni ProFUTURO wyrastali na młodych dorosłych, Ona zawsze była. Pamiętała każdego z nich, ich mocne strony i słabości. Dodawała sił specjalistom pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem oraz z ich rodzinami. Brała udział w spotkaniach naukowych dotyczących tematyki autyzmu, pomagała je organizować i wspierała swym entuzjazmem i duchem walki. Inspirowała i wskazywała kierunki…

Irena Obuchowska zmarła w dniu 17 kwietnia 2016 roku. Odeszła osoba wyjątkowa…

W dniu 22 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:30 w kolumbarium na cmentarzu junikowskim zostanie umieszczona urna z prochami Pani Profesor. Wolą Syna Pani Profesor jest, aby zamiast kwiatów dokonywać wpłat na Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu nr konta: 79 1020 4027 0000 1702 0031 0326.

Irena Obuchowska

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Ireny Obuchowskiej.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Zarząd, pracownicy i podopieczni
Stowarzyszenia ProFUTURO