Zapraszamy wszystkich chętnych do ProFUTURO na dwudniowe szkolenie, które zapozna uczestników z polską wersją VB-MAPP oraz dostarczy  informacji niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji wyników. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, terapeutów pracujących w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21.02.2016 r. (sobota/niedziela).

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi pani Klaudia Czerwińska.

Chętni na szkolenie proszeni są o zgłaszanie się na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy.

Koszt szkolenia to  499,00 zł. Opłatę za szkolenie należy przekazać na rachunek bankowy Stowarzyszenia ProFUTURO w BOŚ Bank SA O/Poznań 21 1540 1056 2105 8313 4010 0001 z dopiskiem „szkolenie VB-MAPP”. Prosimy o uiszczenie opłaty za szkolenie do dnia 22.01.2016 r.

Aby otrzymać fakturę za szkolenie należy parę dni przed szkoleniem podać na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org następujące dane do faktury: nazwę / imię i nazwisko, adres, NIP / PESEL.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 1. Tradycyjne podejście do nabywania języka.
 2. Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych.
 3. Funkcjonalna analiza języka Skinnera.
 4. Bodziec dyskryminacyjny a operacje motywacyjne.
 5. Mandy, Takty.
 6. Umiejętności echowe.
 7. Umiejętności intrawerbalne.
 8. Wieloraka kontrola bodźcowa.
 9. Rola słuchacza.
 10. VB-MAPP – rys historyczny.
 11. Struktura narzędzia.
 12. Wskazówki dotyczące dokonywania oceny.
 13. Zestawy pomocy.

Dzień drugi:

 1. Dokonywanie oceny.
 2. Wypełnianie wykresów.
 3. Ocena barier.
 4. Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP.
 5. Ocena gotowości do zmiany.
 6. Podsumowanie.