W dniach 7 i 8 grudnia 2015 r. zapraszamy na wykład i warsztat prowadzone przez prof. Marion Hersh, osobę z zespołem Aspergera, bohaterkę książki pt. „Tandem w szkocką kratkę” autorstwa Hanny Pasterny.

Pani Profesor, podczas wykładu i warsztatu, towarzyszyć będzie pani Hanna Pasterny, konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, autorka książek „Tandem w szkocką kratkę” i „Moje podróże w ciemno”. Będzie można z nią porozmawiać, kupić jej książki i otrzymać autograf.

***

Wykład pt. „Prawo osób autystycznych do uczestnictwa w życiu akademickim i politycznym” w dniu 07.12.2015 r. godz. 18.30, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, budynek E sala B.

 

***

Warsztat pt. „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi” w dniu 08.12.2015 r. godz. 16.00, Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamotulska 67, Aula. Przewidywany czas trwania warsztatu: 4,5 h. Zapisy na warsztat przyjmujemy pod adresem biuro@pro-futuro.org.

 

Program warsztatów:

1. Społeczny i medyczny model niepełnosprawności.

2. Oczekiwania i style komunikacyjne.

3. Różnice w komunikowaniu się osób neurotypowych i autystycznych.

4. Sposoby komunikacji.

5. Kłamstwo i teoria umysłu.

6. Umiejętności społeczne ważne dla osoby autystycznej.

7. Stymulacja jako czynnik zakłócający komunikację.

8. Dostosowanie otoczenia.

9. Sposoby radzenia sobie z agresją i autoagresją.

10. Własne doświadczenia.

 

***

Notka biograficzna

Prof. Marion Hersh pracuje na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Glasgow w Szkocji. Od kilkunastu lat zajmuje się technologiami wspierającymi osoby niewidome, głuchoniewidome i niesłyszące. Stworzyła prototyp elektronicznej rękawicy do komunikowania się z głuchoniewidomymi, pracuje nad robotem przewodnikiem dla niewidomych i technologicznymi ułatwieniami w nauczaniu matematyki osób z dyskalkulią. Opracowała rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące dostępności przestrzeni oraz środków transportu dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest autorką wielu naukowych publikacji, m.in. o dostępności gier edukacyjnych. Jej artykuły w języku polskim zostały zamieszczone w pracy zbiorowej „Przekroczyć próg” (2011). Prowadzi badania dotyczące edukacji i pracy kobiet z autyzmem i zespołem Aspergera. Zna trzynaście języków. Ma zespół Aspergera. Jest bohaterką książki „Tandem w szkocką kratkę” Hanny Pasterny.