Zapraszamy na dwudniowe Szkolenie Podstawowe PECS, które odbędzie się w dniach 8-9.11.2014 r. (sobota/niedziela).

Program szkolenia tutaj –> PECS Szkolenie Podstawowe

Szkolenie odbędzie się  na ul. Szamarzewskiego 78/82 w godzinach od 8.00 do 16.00. Szkolenie jest bardzo intensywne, więc uczestnicy powinni być wypoczęci.

Chętni na szkolenie proszeni są o zgłaszanie się na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy. Wszelkie pytania, również co do kosztu szkolenia, prosimy kierować na ten sam adres.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie nie rezerwujemy miejsc na szkoleniu bez uiszczenia opłaty za szkolenie. Warunkiem znalezienia się na imiennej liście uczestników jest uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie. Pod uwagę brana jest kolejność wpłat na rachunek bankowy, a nie kolejność zgłoszeń.

Opłatę za szkolenie należy przekazać na rachunek bankowy Stowarzyszenia ProFUTURO w BOŚ Bank SA O/Poznań 21 1540 1056 2105 8313 4010 0001 z dopiskiem „szkolenie PECS”.

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji, co do uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia po dniu 27.10.2014 r. skutkuje brakiem zwrotu opłaty za szkolenie.

Aby otrzymać fakturę za szkolenie należy parę dni przed szkoleniem podać na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org następujące dane do faktury: nazwę / imię i nazwisko, adres, NIP / PESEL.

W czasie przerw zapraszamy na kawę i herbatę oraz coś słodkiego.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma materiały do notowania oraz materiały do ćwiczeń praktycznych.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest udział w całym szkoleniu.

***

Prowadzącymi szkolenie są Magda Kaźmierczak i Marek Kaźmierczak z Pyramid Educational Consultants of Poland. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie ProFUTURO – pośredniczy między uczestnikami szkolenia a prowadzącymi szkolenie.

***

PECS (Picture Exchange Communication System)

To intensywne dwudniowe szkolenie ma na celu nauczenie uczestników teorii PECS oraz protokołów, jak wprowadzić skutecznie sześć faz PECS.

PECS służy do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osoby, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Poprzez prezentację prowadzącego, przykłady z filmami video oraz dzięki okazjom do praktyki, uczestnicy dowiedzą się jak wdrażać sześć faz PECS wraz z atrybutami. Po takim szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

Czego się dowiesz:

• Poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego;

• Poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji;

• Poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji;

• Jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej;

• Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji.

 

Szczegółowe informacje na temat metody na stronie http://www.pecs-poland.com/