Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu (Word Autism Awareness Day) obchodzony jest w dniu 2 kwietnia, a ustanowiony został parę lat temu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień ten rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu.

W dniu 2 kwietnia każdy może wyrazić swoją solidarność z osobami z autyzmem dzięki ogólnoświatowej akcji Na niebiesko dla autyzmu (Light It Up Blue), której inicjatorem jest amerykańska organizacja Autism Speaks. W tym dniu można ubrać się na niebiesko, oświetlić budynek na niebiesko, wystawić niebieskie lampki w oknach – możliwości jest wiele.

 

2 KWIETNIA 2014 r.

Pomóż nam zaświecić ten dzień na niebiesko i zostaw swój ślad!

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej

List Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej do uczestników
Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu czytaj tutaj

***

W tym roku Stowarzyszenie ProFUTURO zaprasza osoby zainteresowane problematyką autyzmu na następujące wydarzenia:

 • 2 kwietnia 2014 r. od godz. 11.00, komunikacja miejska w Poznaniu (tramwaje) – akcja informacyjna: grupa teatralna z Kuźni Talentów ProFUTURO rozdawać będzie „niebieskie żarówki” z informacjami na temat autyzmu,
 • 2 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00, Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, boisko – dzieci ze szkoły wypuszczą w niebo niebieskie baloniki z pozdrowieniami, parę słów wygłosi dyrektor ZSS Nr 102 p. Grażyna Piosik i Przewodnicząca Stowarzyszenia ProFUTURO p. Agnieszka Haremska, grupa teatralna z Kuźni Talentów ProFUTURO wykona krótki performance,
 • 2 kwietnia 2014 r. w godz. 16.00, Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, sala gimnastyczna – wykład otwarty na temat autyzmu, prowadzący: mgr Anna Kolan-Zwolińska (ProFUTURO),
 • 2 kwietnia 2014 r. w godz. 17.00, Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, sala gimnastyczna – wykład otwarty na temat wsparcia dla rodziców „Razem dociera się dalej” dr Katarzyna Pawelczak (UAM, ProFUTURO),
 • 2 kwietnia 2014 r. cały dzień, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89 – tworzenie wielkiej niebieskiej żarówki, odciskanie rąk na znak solidarności z osobami z autyzmem, akcja informacyjna wśród studentów – AGI,
 • 3 kwietnia 2014 r. od godz. 9.00, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (sala A), ul. Przybyszewskiego 37A – bezpłatne Sympozjum ROZWÓJ MAŁEGO DZIECKA – JAK i GDZIE SZUKAĆ POMOCY (wymagana jest wcześniejsza rejestracja na: www.rozwoj-dziecka2014.pl), wśród prelegentów Sympozjum osoby związane z ProFUTURO – terapeuci, diagności i przyjaciele,
 • 6 kwietnia 2014 r. (niedziela) o godz. 10.00, Kuźnia Talentów ProFUTURO, ul. Kościuszki 80 w Poznaniu – pogadanka na temat autyzmu przy decoupage’u,
 • 8 kwietnia 2014 r. (wtorek), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, sala 210 od godz. 16.30: wykład otwarty „Historia autyzmu od baśni i legend po badania genetyczne – laboratorium budowy mitów w nauce” – Krzysztof Osóbka i „Relacje rówieśnicze dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” – dr Aneta Wojciechowska,
 • 9 kwietnia 2014 r. od godz. 10.00,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole, ul. Kolejowa 13 – Powiatowa konferencja na temat dzieci z autyzmem, jeden z wykładów poprowadzi Przewodnicząca Stowarzyszenia ProFUTURO p. Agnieszka Haremska,
 • 15 kwietnia 2014 r., Pleszew – konferencja dotycząca wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wystąpienie dr Anety Wojciechowskiej „Problemy diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
 • 26 kwietnia 2014 r., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 19 – szkolenie na temat diagnozy autyzmu, dr Aneta Wojciechowska,
 • 29 kwietnia 2014 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, sala 210, godz. 16.00-09.00: wykład otwarty „Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu” w ramach serii warsztatów dla rodziców „Razem dociera się dalej”.

Na znak solidarności z osobami z autyzmem będziemy ubrani na niebiesko, a w oknach lokali Stowarzyszenia zapalimy niebieskie światełka.

Razem z nami w akcję Na niebiesko dla autyzmu włączyli się:

– Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Przełajowa 6 – www.zss102.pl

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu, ul. Trybunalska 17 – www.ppp1.poznan.pl

– Akademicka Grupa Inicjatyw – Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89 – https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/koa-naukowe/koo-naukowe-studentow-pedagogiki-specjalnej-akademicka-grupa-inicjatyw

***

Poniżej znajduje się parę informacji na temat autyzmu.

 

Autyzm – co to takiego?

Autyzm należy do tak zwanych całościowych zaburzeń rozwojowych. Oznacza to, że ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka we wszystkich obszarach. Autyzm powoduje trudności w kontaktach z innymi ludźmi, porozumiewaniu się z innymi, brak elastyczności w myśleniu i zachowaniu. Przy czym objawy mogą być nasilone bardzo mocno lub być bardzo subtelne. Na przykład autyzm może mieć osoba zupełnie nie mówiąca, ale także taka, która mówi dużo i stosunkowo dobrze, a mimo tego popełnia mnóstwo niezręczności i gaf, bo właśnie subtelności mowy są dla niej zbyt trudne. To właśnie dlatego aktualnie używamy częściej określenia spektrum zaburzeń autystycznych niż autyzm.

Jaka jest przyczyna autyzmu?

Pomimo setek tysięcy przeprowadzonych badań nie wiemy jak jest przyczyna autyzmu. Aktualnie uważa się, że jest to neurobiologiczne zaburzenie rozwoju dziecka o podłożu genetycznym. Ale nie ma jednego genu, czy nawet grupy genów, które są odpowiedzialne za autyzm. Nie ma też badań genetycznych, ani innych badań laboratoryjnych, które pozwalają go diagnozować. Jedyną sprawdzoną na świecie metoda diagnozowania zaburzeń autystycznego spektrum jest przeprowadzenie z rodzicami bardzo szczegółowego wywiadu o dotychczasowym rozwoju dziecka oraz jego uważna obserwacja. Przy czym zarówno wywiad, jak i obserwacja dziecka powinny być przeprowadzone przez doświadczony zespół specjalistów.

Czy to prawda, że coraz więcej osób na świecie cierpi na autyzm?

Tak. Autyzm jest znacznie częstszy niż myślimy. Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku uważano autyzm za stosunkowo rzadkie zaburzenie rozwoju dziecka, występujące u 4 dzieci na 10000. Aktualnie już tak nie jest. W niektórych krajach statystyki podają, że 1 na 88 osób ma autyzm. To właśnie dlatego, że od kilkunastu lat obserwujemy znaczący wzrost ilości osób cierpiących na autyzm, ONZ uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów ludzkości obok raka, cukrzycy, czy AIDS. I właśnie dlatego na całym świecie, również w Polsce, prowadzone są działania zmierzające do poprawy wiedzy społeczeństwa na temat zaburzeń spektrum autyzmu, występujących objawów, ale też do poprawy systemu diagnozowania i opieki dla tej grupy osób.

Dlaczego autyzm dotyka coraz większej grupy osób?

Są różne hipotezy na ten temat. Na pewno duży udział w obserwowanym wzroście zachorowań mają szeroko rozumiane czynniki środowiskowe, m.in. te które powodują, że coraz więcej osób cierpi na różnego rodzaju alergie, czy cukrzycę. Jednak badania wskazują także na coraz późniejsze rodzicielstwo, coraz więcej powikłań okołoporodowych. Ale mówiąc o wzroście przypadków autyzmu należy także brać pod uwagę coraz lepiej opracowane kryteria diagnostyczne, nasza coraz większą wiedzę na temat autyzmu, jego objawów, w tym również tych subtelnych, pewnej specyfiki rozwoju tego zaburzenia rozwojowego, co pozwala na coraz lepsze, bardziej trafne jego diagnozowanie.

Czy autyzmem są zagrożone jakieś szczególne grupy dzieci?

Tak. Wiele badań wskazuje, że istniej zwiększone ryzyko zachorowania na autyzm w przypadku m.in.:

 • dzieci, których starsze rodzeństwo, któreś z rodziców, ktoś z dalszej rodziny ma już zdiagnozowane zaburzenia spektrum autyzmu;
 • wcześniaki, szczególnie te z wagą urodzeniową poniżej 1500 gramów;
 • dzieci z ciąż i porodów z powikłaniami;
 • dzieci z opóźnionym rozwojem sensomotorycznym;
 • dzieci z cechami wskazującymi na zburzenia genetyczne.

Ale oczywiście wymienione wyżej grupy nie wyczerpują wszystkich przypadków autyzmu.

Kiedy można zaobserwować pierwsze objawy autyzmu u dziecka?

Tak naprawdę, pierwsze objawy autyzmu można już zaobserwować u kilku miesięcznych dzieci, w niektórych przypadkach nawet w pierwszym półroczu ich życia. Oczywiście nie diagnozujemy wtedy autyzmu, ale możemy stwierdzić, czy funkcjonowanie dziecka budzi niepokój, czy należy stale monitorować jego rozwój. A może warto jest trochę z dzieckiem popracować, żeby rozwinąć kluczowe dla porozumiewania się i rozwoju relacji z innymi umiejętności? To powinien rodzicom doradzić odpowiednio przygotowany specjalista.

Jak jest z dostępnością do diagnozy w Polsce?

Choć wiek diagnozowania zaburzeń autystycznego spektrum stale się obniża, to w Polsce wciąż najczęściej diagnozowane są dzieci w wieku 4-6 lat. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze rodzice często są uspokajani, że dzieci rozwijają się w różnym tempie, co jest oczywiście prawdą, ale w przypadku autyzmu prowadzi często do bagatelizowania pierwszych niepokojących objawów. Po drugie w społeczeństwie jest wciąż bardzo niski poziom wiedzy o objawach autyzmu, szczególnie tych najwcześniejszych i subtelnych. Po trzecie brakuje odpowiednio przygotowanych specjalistów – psychiatrów, neurologów, pediatrów, psychologów, pedagogów – którzy potrafią zaobserwować i odpowiednio zinterpretować objawy u malutkich dzieci. Stąd nawet jeśli rodzic zauważy niepokojące go zachowania dziecka, to najczęściej musi czekać kilka do kilkunastu miesięcy w kolejce na postawienie diagnozy.

Czy autyzm dotyka tylko dzieci?

Na zburzenia autystycznego spektrum cierpią zarówno dzieci, jak i dorośli. Autyzm nie kończy się w dzieciństwie. Trwa całe życie. Ale trzeba pamiętać, że aby zdiagnozować autyzm pierwsze niepokojące objawy muszą pojawić się u dziecka przed ukończeniem przez nie 3 roku życia. Dlatego nie jest tak, że ktoś, kto rozwijała się absolutnie prawidłowo i dobrze sobie radził do 15 czy 30 roku życia nagle może zachorować na autyzm. Owszem, zdarzają się przypadki diagnozowania zaburzeń z autystycznego spektrum w późniejszym wieku, ale najczęściej dzieje się to w przypadkach, gdy objawy są początkowo bardzo subtelne, słabo nasilone, a dziecko czasem całymi latami, z ogromnym wysiłkiem, ale jednak radzi sobie z wymaganiami. Do diagnozy zgłasza się gdy przestaje sobie radzić w szkole, czy w pracy, najczęściej ze względu na wciąż rosnące wymagania dotyczące umiejętności społecznych. To dlatego wiele osób, które otrzymują diagnozę Zespołu Aspergera (również należącego do spektrum zaburzeń autystycznych) jest diagnozowanych dopiero w wieku nastoletnim lub nawet później.

Czy można wyrosnąć z autyzmu?

Nie da się wyrosnąć z autyzmu. Autyzm trwa całe życie. Jednak zarówno badania naukowe, jak i doświadczenia praktyków jednoznacznie pokazują, że im wcześniej postawiona diagnoza i im szybciej rozpoczęta terapia, tym szansa na poprawę funkcjonowania dziecka rośnie. To dlatego w ostatnich latach zaczęto mówić, że ok. 10-15% wcześnie zdiagnozowanych i objętych odpowiednią opieką terapeutyczną dzieci ma szansę na poprawę funkcjonowania właściwie równoznaczną z wyleczeniem.

Jakie są dorosłe osoby z autyzmem?

Bardzo różne, podobnie jak różne jest samo spektrum zaburzeń autystycznych. Z jednej strony są to osoby bardzo głęboko zaburzone, nie mówiące, z bardzo trudnymi dla otoczenia zachowaniami, wymagające ciągłej opieki, a drugiej osoby z łagodnymi postaciami zaburzeń autystycznego spektrum, które pracują, mają rodziny, ale mają też mnóstwo trudności, w codziennym życiu, których my, tez pracujący i mający rodziny nigdy nie doświadczamy. O tej grupie wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wciąż niewiele się mówi i stąd są oni mało obecni w świadomości społecznej. Warto podkreślić, że dobra terapia pozwala zmniejszyć trudności wynikające z autyzmu.

Co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu dziecka?

Rodzice, którzy zaobserwują u swojego dziecka, chociaż trzy z poniżej zamieszczonych objawów, powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą. On skieruje ich do specjalisty, który zbada dziecko i podpowie, co robić dalej.

Jeżeli dziecko pod koniec pierwszego roku życia:

 • nie nawiązuje z Tobą kontaktu wzrokowego lub kontakt ten jest bardzo krótki;
 • nie reaguje, gdy wołasz je po imieniu, czasem sprawia wrażenie głuchego, a czasem słyszy bardzo ciche dźwięki (np. szelest cukierka odwijanego z papierka);

Jeżeli dziecko nie gaworzy przed ukończeniem 12 miesięcy i nie wypowiada pojedynczych słów przed ukończeniem 16 miesięcy, lub gdy w rozwoju mowy i innych form porozumiewania się widoczny jest zastój lub regres (np. dziecko przestaje gaworzyć, wypowiadać słowa lub zdania);

Jeżeli dziecko w wieku 18 miesięcy:

 • nie używa swojego palca wskazującego, żeby pokazać Ci coś, co je zainteresowało;
 • nie jest zainteresowane innymi dziećmi (innymi osobami);
 • nie bawi się „na niby” – nie udaje np. że robi herbatkę, sprząta itp.;
 • często macha rączkami w okolicach oczu, kiwa się w stereotypowy sposób, jest wrażliwe na dźwięki, zapachy, rodzaje materiałów i powierzchni;
 • gwałtownie reaguje na zmiany w swoim otoczeniu i codziennej rutynie;

to może być AUTYZM!

 

Źródło: www.synapsis.org.pl