Walne Zebranie Członków – 30.04.2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO zwołuje w dniu 30.04.2014 r. o godz. 1800 w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem…

Nabór na zajęcia

Ogłaszamy nabór na następujące zajęcia w ProFUTURO: 1. Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zespołem Aspergera. Zapraszamy młodzież i osoby dorosłe, które chcą doskonalić swoje kompetencje interpersonalne, lepiej…