Zapraszamy wszystkich chętnych na dwudniowe szkolenie „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka”, które odbędzie się w dniach 1-2.03.2014 r. (sobota/niedziela).

Chętni na szkolenie proszeni są o zgłaszanie się na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy.

Szkolenie odbędzie się  w lokalu Stowarzyszenia ProFUTURO w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82 w godzinach: sobota od 9.00 do 15.00, niedziela od 9.00 do 14.00.

Koszt szkolenia to  250,00 zł płatne na rachunek bankowy Stowarzyszenia w PKO BP SA 1 O/Poznań 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493 z dopiskiem „szkolenie marzec 2014”.

Aby otrzymać fakturę za szkolenie należy parę dni przed szkoleniem podać na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org następujące dane do faktury: nazwę / imię i nazwisko, adres, NIP / PESEL.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie.

***

Program szkolenia:

1. Ogólna charakterystyka osób z autyzmem.

2. Metody terapii w pracy z dzieckiem z autyzmem.

3. Cele podstawowe terapii behawioralnej.

4. Przygotowanie do pracy z dzieckiem i zasady prowadzenia terapii indywidualnej.

5. Sfery rozwijane w terapii.

6. Metoda małych kroków.

7. Stosowanie i redukowanie podpowiedzi.

8. Wzmocnienia i sposoby podawania.

9. Praca nad zachowaniami trudnymi.

10. Prowadzenie dokumentacji.

11. Plany aktywności w pracy z dzieckiem z autyzmem.

12. Filmy i ćwiczenia praktyczne.

***

Szkolenie przeprowadzą: psycholog mgr Anna Kolan-Zwolińska i pedagog specjalny mgr Ewelina Trzeciak – terapeutki na co dzień pracujące z osobami z autyzmem.

Czas trwania szkolenia: 11 godzin.

Za zgodą grupy ustalona zostanie przerwa obiadowa ok. godz. 13.00. Istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku (pizza, makaron) podczas pierwszej przerwy kawowej lub skorzystania z lokalnych punktów gastronomicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia w przypadku, gdy nie zbierze się odpowiednio duża grupa.