Stowarzyszenie ProFUTURO oferuje bezpłatne poradnictwo oraz rzecznictwo na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Szczegóły znajdują się w zakładce projekt „od wykluczenia do integracji” (po lewej stronie).