Sekretariat Porozumienia AUTYZM-POLSKA uprzejmie prosi Szanownych Członków Porozumienia AUTYZM-POLSKA o aktualizację danych teleadresowych swoich organizacji. Dane należy przesłać na adres biuro@pro-futuro.org. Dane zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji SYNAPSIS w zakładce Autyzm — Autyzm-Polska — Organizacje zrzeszone.

Bardzo prosimy o podanie danych według poniższej listy:

  1. Pełna nazwa organizacji.
  2. Adres siedziby (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, województwo).
  3. Adres do korespondencji.
  4. Telefon.
  5. E-mail.
  6. Strona www.
  7. Skład Zarządu (imiona i nazwiska, pełnione funkcje).
  8. Osoba do kontaktów w sprawach Porozumienia (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

Dziękujemy bardzo.