Zapraszamy wszystkich, którzy obawiają się o przyszłość swoich dzieci na warsztat prawny: Ubezwłasnowolnienie – aspekty prawne i procesowe.

Warsztat finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków PFRON, realizowany w ramach projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”. Zapraszamy nie tylko Opiekunów osób z autyzmem, które uczestniczą w projekcie, ale wszystkich rodziców.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.07.2012 r. w Poznaniu na ul. Kościuszki 80 w godzinach 10.00-14.00.

Wsparcia prawnego w ramach warsztatu udzieli mec. Andrzej Stankiewicz.