Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska zaprasza na najbliższe spotkanie organizacji zrzeszonych w Autyzm-Polska, które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. (czwartek), godz. 10.00–15.00 w Warszawie, w siedzibie Fundacji SYNAPSIS na ul. Ondraszka 3 (sala szkoleniowa przy recepcji w budynku głównym).

 

Proponowany Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

10.00 – 10.10 Otwarcie spotkania [Michał Wroniszewski]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.10 – 10.30 Sprawozdanie Sekretariatu z działalności w zakończonej kadencji. Aktualizacja danych o członkach Porozumienia i organizacjach współpracujących z Porozumieniem [Monika Złakowska, Stowarzyszenie ProFUTURO, Poznań]

10.30 – 11.10 Sprawozdanie Rady Porozumienia z działalności w kończącej się kadencji [Michał Wroniszewski, Maria Jankowska, Agnieszka Rymsza – Fundacja SYNAPSIS Przewodnicząca Rady]

11.10 – 11.25 Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. opracowania standardów usług dla osób z autyzmem [reprezentant Stowarzyszenia Dalej Razem]. Dalsze prace Zespołu.

11.25 – 11.40 Autoprezentacja organizacji pragnącej wstąpić do Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Pytania do organizacji. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowego członka.

11.40 – 12.20 Wybory członków Rady Porozumienia. Wybór komisji skrutacyjnej, rozdanie i zebranie kart do głosowania.

12.20 – 13.00 Przerwa na obiad. Liczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną.

13.00 – 13.15 Ogłoszenie wyników wyborów. Rada wybiera spomiędzy siebie organizacje, które będą pełniły funkcję sekretariatu oraz przewodniczącej.

13.15 – 13.35 Standardy konferencji Porozumienia AP [Maria Wroniszewska]. Dyskusja.

13.35 – 14.00 Konferencja krajowa na jesieni 2012? Konferencja Fundacji SYNAPSIS 29-30.11.2012 nt. dorosłych. Wymiana informacji o lokalnych/ogólnopolskich konferencjach innych organizacji. [Michał Wroniszewski]

14.00 – 14.30 Kwiecień międzynarodowym miesiącem autyzmu. Kampania: „Zaświeć się na niebiesko”. Rozprowadzanie oraz promocja książki „Maria i ja” [Agnieszka Fedejko, Łukasz Kościuczuk – Dział promocji FS, Michał Wroniszewski]

14.30 – 15.00 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.