Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO rozpoczęło prace nad projektem „Wsparcie Osób z Autyzmem II” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.6. Czas trwania projektu: 01.12.2011-30.09.2013.

 

W związku z tym szukamy pracowników do Projektu:

Koordynator

Osoba odpowiedzialna za bieżący monitoring i kontrolę jakości prowadzonych działań, przestrzeganie obowiązujących wytycznych w zakresie realizacji PO KL oraz ustalonych procedur realizacji projektu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu integracji społeczno-zawodowej OzA, w tym co najmniej roczne doświadczenie w koordynowaniu obszaru merytorycznego projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu i ewaluacji w projektach oraz sporządzania pomiaru wskaźników i sprawozdawczości.

Psycholog

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi (w tym doświadczenie w pracy z grupą – prowadzenie warsztatów grupowych). Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem dodatkowym atutem.

Terapeuta

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, kognitywistyczne, praca socjalna lub kierunek pokrewny oraz doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi (w tym doświadczenie w pracy z grupą – prowadzenie warsztatów grupowych). Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.

Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami

Posiada szeroką wiedzę z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, co najmniej roczne doświadczenie w indywidualnej pracy doradczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z grupą (prowadzenie warsztatów grupowych). Znajomość specyfiki zaburzeń autystycznych oraz doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.

Trener pracy

Posiada specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osobę niepełnosprawną w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Posiada wykształcenie wyższe, wskazane doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem. Wymagane cechy osobowościowe tj. komunikatywność, dobry kontakt z osobami, otwartość, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie.

Prawnik

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo, roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawniczej, doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej osobom zagrożonym społecznie i zawodowo. Wykazuje się znajomością prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego.

Specjalista ds. rozliczeń

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym, co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy (w tym doświadczenie w pracy w rozliczaniu projektów).

Mentor

Jest to osoba z autyzmem wysoko funkcjonująca lub osoba z zespołem Aspergera. Będzie ona pełnić funkcję  pomocnika terapeuty: pomagać terapeucie w pracy z osobą autyzmem nisko funkcjonującą, przygotowywać stanowisko pracy dla osoby z autyzmem.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie swoich cv na adres biuro@pro-futuro.org lub stowarzyszenieprofuturo@wp.pl

Wydrukowane cv można również zostawiać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu.

Termin składania ofert o pracę: 27.01.2012 r.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.