Instytut Rozwoju Dziecka GUGU zaprasza na indywidualną terapię zaburzeń wynikających z autyzmu czy zespołu Aspergera.

Zajęcia dla dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera przygotowują psycholog, pedagog, logopeda i kynoterapeuta (wraz z psem-terapeutą). Spotykamy się z Państwem na zajęciach indywidualnych, podczas których całą uwagę koncentrujemy na Państwa dziecku, jednocześnie współpracując z jego rodzicami.

Cel zajęć:

• rozwijanie społecznych zachowań (zmniejszanie sztywności zachowań, schematyczności),

• rozwijanie mowy, terapia logopedyczna, kształtowanie mowy werbalnej i niewerbalnej,

• eliminowanie lub zmniejszenie występowania zachowań niepożądanych (agresji, autoagresji, echolalii),

• rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, dostarczanie bodźców pozytywnych wynikających z kontaktu z otoczeniem, ludźmi, zwierzętami,

• usprawnianie motoryki małej i dużej,

• kompensowanie zaburzonych funkcji.

 

Termin: do uzgodnienia (godziny popołudniowe)

Koszt: 50 zł za 45 min.

 

Instytut Rozwoju Dziecka – pozostałe informacje