Szkolenie „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka” odbędzie się w dniu 20 listopada 2010 roku w sali nr 30 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82 (główne wejście do Ośrodka) w godzinach od 9.00 do 15.00.

***

Informujemy, iż zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka”, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2010 roku.

 

***

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie do dnia 15 listopada 2010 r. wpłaty 100,00 zł za osobę na konto Stowarzyszenia w PKO BP SA 1 O/Poznań 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493 z dopiskiem „szkolenie 20.11.2010”.

Aby otrzymać fakturę za szkolenie należy parę dni przed szkoleniem podać na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org następujące dane do faktury: nazwę / imię i nazwisko, adres, NIP.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie.

 

Program szkolenia:

1. Ogólna charakterystyka osób z autyzmem.

2. Metody terapii w pracy z dzieckiem z autyzmem.

3. Cele podstawowe terapii behawioralnej.

4. Przygotowanie do pracy z dzieckiem i zasady prowadzenia terapii indywidualnej.

5. Sfery rozwijane w terapii.

6. Metoda małych kroków.

7. Stosowanie i redukowanie podpowiedzi.

8. Wzmocnienia i sposoby podawania.

9. Praca nad zachowaniami trudnymi.

10. Prowadzenie dokumentacji.

11. Plany aktywności w pracy z dzieckiem z autyzmem.

12. Filmy i ćwiczenia praktyczne.

 

Szkolenie przeprowadzą: psycholog mgr Anna Kolan-Zwolińska i pedagog specjalny mgr Ewelina Jankowiak – terapeutki na co dzień pracujące z osobami z autyzmem.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się na adres e-mailowy: biuro@pro-futuro.org. Są jeszcze wolne miejsca.