Stowarzyszenie ProFUTURO we wrześniu b.r. podpisało z Miastem Poznań umowę o najem lokalu położonego na ul. Ognik 20C. Poprzednio w lokalu mieściła się dyskoteka i bar. Musimy przystosować pomieszczenia, aby mogły się tam odbywać grupowe zajęcia z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. To będzie Kuźnia Talentów.

Zwracamy sie do Państwa z prośbą o pomoc. Potrzebny jest przegląd instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, zainstalowanie kratek wentylacyjnych, wentylatorów, wymiana pomp rozdrabniających, uzupełnienie oświetlenia, postawienie drzwi suwanych, malowanie i generalne sprzątanie. Później przyjdzie kolej na wyposażenie. Potrzebujemy przede wszystkim bardzo dużego stołu i krzeseł, a także regałów, lodówki i wielu innych rzeczy.

Każda forma wsparcia jest dla nas bardzo cenna – finansowa, rzeczowa czy usługowa. Dzięki temu będziemy mogli przenieść zajęcia grupowe do nowego lokalu, realizować cele Stowarzyszenia. Lokal, w którym obecnie prowadzone są zajęcia jest za mały, a podopiecznych przybywa.

Na dzień 18 grudnia 2010 roku przygotowujemy w Kuźni Talentów Ognik pierwszy publiczny występ młodych podopiecznych Stowarzyszenia i spotkanie wigilijne z rodzicami.

W razie pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Haremską, tel. 602 31 80 39, e-mail stowarzyszenieprofuturo@wp.pl.

***

Dofinansowano ze środków Miasta Poznania, reprezentowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych porzez promocyjne warunki najmu lokalu.