Pomoc w remoncie Ognika

Stowarzyszenie ProFUTURO we wrześniu b.r. podpisało z Miastem Poznań umowę o najem lokalu położonego na ul. Ognik 20C. Poprzednio w lokalu mieściła się dyskoteka i bar. Musimy przystosować pomieszczenia, aby…