Szkolenie „Diagnoza: autyzm i zespół Aspergera” odbędzie się w dniu 04.09.2010 r. (sobota) w sali nr 30 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82 (główne wejście do Ośrodka). Rozpoczęcie o godz. 9.00.

 

***

Zapraszamy na szkolenie

„Diagnoza: autyzm i zespół Aspergera”

Program szkolenia:

1. Prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka (szczególnie do 3 roku życia dziecka).

2. Całościowe zaburzenia rozwojowe (PDD): autyzm dziecięcy – kryteria diagnostyczne, diagnoza przed 2 r.ż., etiologia, rozpowszechnienie, przebieg, rokowanie, leczenia, różnicowanie, wywiad, badania dodatkowe.

3. Narzędzia diagnostyczne: wywiad, obserwacja, kwestionariusze oceny rozwoju małego dziecka.

4. Zespół Aspergera – objawy kliniczne, przebieg.

5. Inne całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm atypowy; dziecięce zaburzenie dezintegracyjne; zespół Retta – charakterystyka zaburzenia.

6. Różnicowanie PDD m.in.: niepełnosprawność intelektualna, specyficzne zaburzenia rozwojowe, ADHD i zaburzenia współistniejące.

Termin szkolenia: 4 września 2010 roku, sobota

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.00

Czas szkolenia: 5-6 godzin

Koszt szkolenia: 100,00 zł za osobę

Liczebność grupy: minimum 15 osób

Prowadząca szkolenie: dr n. hum. Aneta Wojciechowska, pedagog specjalny – członek zespołu diagnozującego w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Stowarzyszeniu ProFUTURO, terapeutka na co dzień pracująca z osobami z autyzmem

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia oraz przedstawienie (w dniu szkolenia lub wcześniej) potwierdzenia dokonania wpłaty.

Zgłoszenie proszę odesłać (do wyboru):

– na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań lub

– elektronicznie: biuro@pro-futuro.org lub

– faksem: 61 843 40 38.

Koszt szkolenia: 100,00 zł za osobę.

Wpłaty za szkolenie przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2010 roku na konto Stowarzyszenia: PKO BP SA 1 O/Poznań 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493 z dopiskiem „szkolenie 04.09.2010”.

Miejsce szkolenia: ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań