Uwaga! Uwaga!

 

Szkolenie „Autyzm: teoria – metody  pracy – praktyka” odbędzie się w dniu 19 czerwca 2010 roku (sobota) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu, ul. Szmarzewskiego 78/82, sala nr 30 (wejście główne, na lewo, pierwszy korytarz w prawo), w godzinach od 9.00-15.00.

 

***

W dniu 19 czerwca 2010 roku (sobota) w godzinach 9.00-16.00 odbędzie się szkolenie z autyzmu i pracy z osobami z autyzmem

 „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka”.

 

Program szkolenia:

1. Co to jest autyzm. Główne objawy. Opis poszczególnych zachowań.

2. Przyczyny autyzmu.

3. Przedstawienie metod terapii w pracy z dzieckiem z autyzmem.

4. Trzy cele terapii behawioralnej.

5. Przygotowanie do pracy z dzieckiem.

6. Omówienie poszczególnych sfer rozwijanych w terapii.

7. Pojęcie kształtowania zachowania-metoda małych kroków.

8. Stosowanie i redukowanie podpowiedzi.

9. Wzmocnienia i sposoby podawania.

10. Zasady prowadzenia terapii indywidualnej.

11. Prowadzenie dokumentacji.

12. Plany aktywności w pracy z dzieckiem z autyzmem.

13. Filmy i ćwiczenia praktyczne.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia oraz przedstawienie (w dniu szkolenia lub wcześniej) potwierdzenia dokonania wpłaty.

 

Zgłoszenie proszę odesłać (do wyboru):

– na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań lub

– elektronicznie: biuro@pro-futuro.org lub

– faksem: 61 843 40 38.

 

Koszt szkolenia: 100,00 zł za osobę.

 

Wpłaty za szkolenie przyjmowane będą do dnia 14 czerwca 2010 roku na konto Stowarzyszenia: PKO BP SA 1 O/Poznań 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493 z dopiskiem „szkolenie 19.06.2010”.

  

Miejsce szkolenia: ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań

 

Szkolenie przeprowadzą: psycholog mgr Anna Kolan-Zwolińska i pedagog specjalny mgr Ewelina Jankowiak – terapeutki na co dzień pracujące z osobami z autyzmem.