Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska zaprasza na najbliższe spotkanie organizacji zrzeszonych w Autyzm-Polska, które odbędzie się w dniu 11 maja 2010 r., g. 10.30 – 16.00 w Warszawie, w siedzibie Fundacji SYNAPSIS na ul. Ondraszka 3 (sala przy recepcji w budynku głównym).

 

Proponowany Porządek spotkania Porozumienia Autyzm-Polska

 

10.30–10.40 Otwarcie spotkania [Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Warszawa]. Wybór osoby prowadzącej spotkanie.

10.40–11.00 Sprawozdanie Sekretariatu z działalności w zakończonej kadencji. Aktualizacja danych o członkach Porozumienia i organizacjach współpracujących z Porozumieniem [Monika Złakowska, Agnieszka Haremska, Stowarzyszenie ProFUTURO, Poznań].

11.00–11.10 Sprawozdanie Rady Porozumienia z działalności w kończącej się kadencji [Przewodniczący Rady – Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Warszawa].

11.10–11.30 Działalność rzecznicza Rzecznika Praw Osób z Autyzmem i Fundacji SYNAPSIS w imieniu Rady Porozumienia AP i Porozumienia AP [Maria Jankowska, Agnieszka Rymsza, Fundacja Synapsis, Warszawa].

11.10–11.30 Projekt systemowy (PFRON): „Wsparcie osób z autyzmem” – c.d.? [Maria Wroniszewska, Fundacja Synapsis, Warszawa].

12.00–12.15 Procedura przyjmowania nowych członków Porozumienia. Członkowie i Obserwatorzy Porozumienia [Maria Jankowska, Fundacja Synapsis, Warszawa].

12.15–12.30 Przystąpienie do Porozumienia nowych członków. Autoprezentacja nowych członków. Przyjęcie podpisanych deklaracji. Decyzja Rady Porozumienia w sprawie przyjęcia nowych członków.

12.30–13.00 Przerwa na obiad

13.00–14.00 Wybory członków Rady Porozumienia (i jej przewodniczącego/przewodniczącej) oraz organizacji, która będzie przez kolejne dwa lata pełniła funkcję Sekretariatu Porozumienia. Wybór komisji skrutacyjnej, rozdanie kart do głosowania. Liczenia głosów. Ogłoszenie wyników.

14.00–14.30 Zapowiedzi: konferencja krajowa w roku 2010, wymiana informacji o lokalnych / ogólnopolskich konferencjach innych organizacji [Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Warszawa].

14.30–15.30 Aktualne problemy środowiska rodzin osób z autyzmem w Polsce [Maria Wroniszewska, Fundacja Synapsis, Warszawa].

15.30–16.00 Wolne Wnioski. Podsumowanie. Zakończenie spotkania.