W dniu 13.02.2010 roku (sobota) w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się szkolenie p.t. „Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego dzieci od 1 do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi”.

Szkolenie przeprowadzą specjaliści z Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie. Szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie PCTP: http://www.pctp.com.pl/ctematdet.php?id=10

 

Koszt szkolenia: 175 zł/osoba

Termin nadsyłania zgłoszeń i dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia: 05.02.2010 r.

Rachunek bankowy: PKO BP SA 1 O/Poznań 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493 z dopiskiem: „Szkolenie – Profil psychoedukacyjny”

Pisemne zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: aneta.wojciechowska@op.pl. W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika szkolenia, datę urodzenia, telefon kontaktowy, dane do wystawienia rachunku (nazwa firmy, adres i NIP).

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.