W dniu 3 października 2009 roku (sobota) w sali numer 30 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 78/82 odbędzie się szkolenie dla rodziców, nauczycieli i studentów na temat pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera.

W szkoleniu uczestniczyć będą:

 • studenci – koszt 25,00 zł oraz
 • osoby pracujące (lub zamierzające pracować) z osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera – koszt 50,00 zł.

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia. UWAGA! Lista zgłoszeniowa jest już zamknięta.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie potwierdzenia dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia: PKO BP SA 1 O/Poznań 10 1020 4027 0000 1202 0413 7493 (lub w wyjątkowych sytuacjach wpłata gotówką w dniu szkolenia), a dla rodziców przedstawienie orzeczenia dziecka (nie dotyczy Członków Stowarzyszenia).

Szkolenie podzielone zostało na dwa równoległe moduły:

 1. Terapia pedagogiczna małego dziecka z autyzmem – w godz. od 9.00 do 14.00 – prowadząca dr Aneta Wojciechowska (od godz. 12.00 szkolenie przeniesie się do siedziby Stowarzyszenia),
 2. Praca z osobami z Zespołem Aspergera – w godz. od 12.00 do 17.00 – prowadząca mgr Elżbieta Olszak.

 

Program szkolenia „Terapia pedagogiczna małego dziecka z autyzmem”:

 1. 1. Autyzm jako zaburzenie procesów uczenia się.
 2. 2. Etapy terapii dziecka z autyzmem.
 3. 3. Ocena umiejętności dziecka z autyzmem – diagnoza funkcjonalna.
 4. 4. Zasady pracy i wybór celów.
 5. 5. Organizacja pracy w systemie indywidualnym.
 6. 6. Dobór metod pracy (przegląd różnych form i metod pracy).
 7. 7. Czy warto motywować dziecko z autyzmem do współpracy – wprowadzanie motywatorów i budowanie systemów motywacji.
 8. 8. Uczenie podstawowych umiejętności małe dziecko z autyzmem (z obszaru naśladowania, umiejętności poznawczych, komunikacyjnych).
 9. 9. Plany aktywności.
 10. 10. Zabawa i czas wolny.

 

Program szkolenia dla rodziców i osób pracujących z osobami z Zespołem Aspergera:

 1. 1. Dlaczego mnie nie rozumiecie, nie akceptujecie, potępiacie? Ja mam Zespół Aspergera! Charakterystyka układu cech, zachowań i zdolności „nietypowych osób” diagnozowanych jako osoby z Zespołem Aspergera (ZA).
 2. 2. Swoiste problemy z uczeniem się dzieci i młodzieży z ZA oraz pomocne adaptacje i modyfikacje w szkole i w domu. Jak niewielkim wysiłkiem łagodzić stres szkolny i skutecznie uczyć.
 3. 3. Praca nad zachowaniami trudnymi u osób z ZA.
 4. 4. Terapia zachowań społecznych u osób z ZA. Wprowadzanie kompetencji społecznych i emocjonalnych.